Moderní dopravní infrastruktura je jako tepna kraje

19. 05. 2020
Moderní dopravní infrastruktura je jako tepna kraje
Moderní dopravní infrastruktura je jako tepna kraje

Moderní dopravní infrastruktura je jako tepna kraje. Stejně jako tepna v lidském těle musí být silná a pružná, aby odolala rostoucímu tlaku a navyšování dopravní zátěže. Je to jeden z nástrojů, jak podpořit například ekonomiku jednotlivých oblastí kraje, ale i například turismus.

Právě proto podporujeme moderní dopravní infrastrukturu kraje, více investic do oprav stávající silniční sítě. Aktivní spolupráci se státem při budování páteřních dálnic a modernizací stávající železniční sítě a to nejen odpovědnou prací úředníků ale i například zapojení odborné veřejnosti.

Modernizace dopravní infrastruktury musí jít ruku v ruce s funkčním integrovaným dopravním systémem, který musí spolupracovat jednak v rámci jednotlivých druhů dopravy kraje, ale bude spolupracovat i se sousedními kraji, tak aby se doprava navzájem doplňovala a vytvářela tak souvislou síť. Jsem realista a vím, že se jedná se o dlouhodobý úkol, na jehož konci ale bude přínos pro každého obyvatele.


Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!

Autor článku

Navrhni úpravu