Rok v zastupitelstvu Rožnova očima Pirátské opozice

30. 10. 2019
Rok v zastupitelstvu Rožnova očima Pirátské opozice
Rok v zastupitelstvu Rožnova očima Pirátské opozice

Rok v Zastupitelstvu Rožnov pod Radhoštěm mi rychle uplynul, a tak je čas si ho trochu připomenout. Od prvního dne ve funkci se ke mně spustil proud nových informací a problémů, který dodnes neutichá. To si u mě vynutilo velkou potřebu se vzdělávat, ptát se, ověřovat informace a jezdit na školení. Mnoho informací z města často nebylo jednoduše ihned dostupných, proto jsem navrhl na zastupitelstvu automatické sdílení materiálů z jednání Rady města na sdílený disk, což nakonec přijala Rada města sama na svém zasedání. Hodně času taky trávím komunikací s občany buď pomocí mailů nebo i setkáváním se na ulicích.

Jako opoziční zastupitel se nejvíce dostanu k práci ve Sportovní komisi, Strategickém výboru a v pracovní skupině pro výstavbu Kulturního centra. Z konkrétních úkolů, co mě čekají, bude ve Sportovní komisi připomínkování nové Koncepce rozvoje sportu města, ve Strategickém výboru budeme zase tvořit nový Strategický plán města, kde chci navrhovat nejen věci z našeho volebního programu, ale taky chci na naše veřejné schůze zvát občany a příznivce k debatě návrhů k lepšímu rozvoji města.

Hodně mě trápí zanedbanost a zastaralost veřejného prostoru na našich sídlištích. Akutně chybí parkovací místa, chodníky jsou často už za hranicí životnosti, mobiliář se s jeho rozpadáním postupně odstraňuje a často není nahrazen novým. Pokud se nenajde nějaký vhodný dotační titul, tak v nejbližší době ani nebudou finance na podstatné zlepšení stavu sídlišť. Výsledky voleb ukázaly, že občané dali mandát stranám, které podporovaly stavbu Kulturního centra, a tak podstatná část našeho rozpočtu půjde na tuto stavbu. Zde mě bude zajímat, aby práce proběhly v přiměřené ceně a dobré kvalitě. U toho našeho, v příštích letech napjatého rozpočtu, bych chtěl prosadit, ať už se začnou plánovat a s občany debatovat projekty obnovy sídlišť, protože v okamžiku, kdy by se našel vhodný dotační titul, tak je důležité už mít tyto projekty přichystané.


Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!

Autor článku

Libor AdámekLibor Adamek

Libor Adámek

zastupitel Rožnova pod Radhošťem, prodejce kancelářské techniky


libor.adamek@pirati.cz

Navrhni úpravu