Doprava a infrastruktura

Jeden lístek vládne všem jeden jim všem káže! Jet na jeden lístek po celém kraji nemusí být sci-fi jako Pán Prstenů, chceme, aby to byla realita.

Dostavba silnic a dálnic v našem kraji je naše priorita

Zlepšíme možnosti silniční dopravy v napojení správních center celého kraje na dálniční síť. Naší prioritou je dostavba dálnice D55 směrem na Staré Město a Uherské Hradiště. Dále také zahájení stavby dálnice D49 na Zlín. Budeme také více investovat do oprav mostů na krajských cestách. Navrhujeme podporu kooperativního telematického systému na rychlostních silnicích a dálnicích, které upozorňuje například na nehodu, uzavírku či mimořádnou událost na silnici.

Zmodernizujeme veřejnou hromadnou dopravu

Zavedeme integrovaný dopravní systém Zlínského kraje, kde postačí jeden lístek na cestování po celém kraji. Není v pořádku, když je ve 21. století potřeba pro krajské cestování kupovat více papírových lístků na každéhoho dopravce. Chce to změnu!

Digitalizace dopravního systému

Zřídíme nové moderní webové stránky včetně Mobilní verze, kde budou veškeré informace o jízdních řádech, informace o výlukách a možnosti koupit jízdní doklad. To umožní lepší přehlednost, a především komfort pro všechny cestující ve Zlínském kraji. Chceme také bezkontaktní online platby jízdného v železniční i silniční hromadné dopravě.

Propojení veřejné hromadné dopravy s okolními kraji

Navrhujeme propojení připravovaného integrovaného dopravního systému s jinými okolními kraji. Jen takto bude cestování co nejjednodušší. Otevřenost a digitalizace jsou nedílnou součástí modernizace nejen Zlínského kraje.

Optimalizace a synchronizace linkové autobusové a železniční dopravy

Chceme zajistit moderní dopravní prostředky Integrovaného dopravního systému. Jedná se především o moderní železniční soupravy a autobusy. Součástí zajištění moderních dopravních prostředků je také vyjednat lepší podmínky v synchronizaci spojů mezi jednotlivými dopravci pro co nejlepší spojení v našem kraji. S tímto je spojené také budování přestupních uzlů.

Sdílené cestování i ve Zlínském kraji

Podporujeme projekty sdílení dopravních prostředků. Jedná se především o půjčovny kol, skútrů či automobilů. Projekty podpoříme jak ve městech, tak v napojení na dopravní uzly. Jde o moderní trend především v městské dopravě.

Doprava musí sloužit všem občanům kraje

Dopravní obslužnost musí pokrývat celé území kraje pro všechny občany. Veřejnou dopravu budeme plánovat tak, aby nevznikaly lokality bez dopravní obslužnosti. Podpoříme tím i rozvoj udržitelného cestovního ruchu a rozvoj aktivit pro trávení volného času. Při plánování hromadné dopravy v kraji budeme prosazovat bezbariérovost a dostupnost dopravy. Ve výběrových řízeních na dopravce bude bezbariérovost jedním z podstatných kritérií.