František Prachman

František Prachman (24. 2. 1966, Uherské Hradiště)

Již více než dvacet pět let podnikám v oboru audiovizuální tvorby. Za tu dobu jsem spolupracoval s mnoha tištěnými periodiky a časopisy jako redaktor a na pozici redaktora a kameramana také s televizními společnostmi Emurfilm TV, TV Nova, Českou televizí a TV Slovácko se kterou úzce spolupracuji dodnes. Jako kameraman jsem se podílel také na několika filmových počinech režisérů Roberta Sedláčka, Daniela Svátka a Jána Nováka. Od roku 1995 jsem rovněž členem Syndikátu novinářů ČR. Mimo to v současné době vykonávám funkci místopředsedy bytového družstva. Poslední čtyři roky jsem byl rovněž členem zastupitelstva města Uherské Hradiště.

Denně se setkávám s lidmi nejen ve svém okolí, ale i v různých firmách a institucích a vnímám jejich názory na to či ono téma či problematiku. Ze své dlouholeté praxe v představenstvu bytového družstva jsem si zvykl dívat se na problémy z jiného úhlu a vím, že nadávat a kritizovat je velmi snadné, ale dokud se člověk nepokusí přiložit ruku k dílu, nezjistí jak složité je někdy danou věc prosadit.

Stejně jako v Uherském Hradišti a naší MS chci být nápomocen i při zvelebování Zlínského kraje a při řešení problémů dopadajících na jeho obyvatele. Závěrem snad ještě citát českého velikána Jana Wericha: „Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.“