Ing. arch. Jakub Zach

Ing. arch. Jakub Zach (*6. července 1984, Kroměříž) je kroměřížský rodák, který rád uvádí, že žije v jednom z nejhezčích měst naší republiky. I díky tomu si vybral jako svůj profesní obor architekturu a urbanistiku. Na pozici krajského zastupitel chce klást velký důraz na to, aby bylo vedení kraje transparentní, komunikovalo, a především naslouchalo jeho obyvatelů. Prosazuje také investice smysluplné, které budou na základě relevantních dat. To by chtěl s pomocí svých pirátských kolegů dosáhnout. Jeho hlavním cílem je zaměřit se na dopravu v kraji, a především na zlepšení dopravní infrastruktury. Také by rád optimalizoval integrovaný dopravní systém do funkční podoby. Kromě své práce a Pirátů je zapáleným fotografem a věnuje čas svým blízkým.