Milan Klajn

Milan Klajn (*23. března 1977, Český Brod) žije ve Zlíně, kde působí jako místopředseda místního sdružení.

Milan je původním vzděláním strojař, který se postupně vyprofiloval v sociální oblasti a pomáhajících profesích. Ve Zlíně na UTB vystudoval obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře. Díky zkušenostem práce v mnoha firmách, organizacích a psychoterapeutické praxe byl zvolen jako vedoucí personálního odboru Zlínského kraje Pirátů. Mezi jeho záliby patří pohyb, hledání, sdílení, naslouchání a tvoření.

“Piráti jsou pro mne z politických stran jediná možná volba. V době, která je nazývána dobou informační, musí mít občané možnost kontrolovat práci jejich zástupců na jakékoliv úrovni. Mou vizí je svobodná, zodpovědná a uvědomělá společnost. Věřím, že když půjdeme příkladem spoluobčanům a především našim dětem, dokážeme nejen chránit, ale také budovat kulturní, hodnotově bohaté a skutečně lidské společenství. To je má potřeba a můj sen.”

V roce 2018 byl zvolen zastupitelem Zlína.