Pavel Maňásek

OSVČ Zlín

Pavel Maňásek (*27. 2. 1971, Uherské Hradiště) je členem pirátské strany, místopředseda KS ZLK.

Za Piráty pracuje v několika výborech, komisích a dozorčích radách či jako jednatel společnosti vlastněné městem Zlín. Jedná se například o Kontrolní výbor města Zlína, či Výbor pro kulturu a památky ZLK. Je přesvědčený liberál.

Celý svůj život žije a pracuje ve Zlínském kraji, od malých vesniček až po krajské město. Aktuálně bydlí se svou rodinou ve Zlíně a má jednu dceru.

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a následně Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Ekonomika a management.

Před nástupem i po ukončení základní vojenské služby si vyzkoušel několik manuálních profesí v gumárenském a polygrafickém průmyslu.

V roce 1994, ve svých 23 letech, založil svou první společnost TIGRIS spol. s r.o., kterou vedl se svým společníkem až do roku 2018, tedy 25 let. Své zkušenosti zúročil během těchto let ještě v několika dalších společnostech.

Během svého působení v této firmě, v pozici jednatele, se věnoval, mimo každodenní operativní řízení firmy, zejména rozvojovým projektům a to nejen po stránce ekonomické, ale i technologické, marketingové či zajištění financování. V rámci práce na několika dotačních projektech získal zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů, podáváním žádostí o dotaci, komunikací s pověřenými orgány státní správy či investory, jakož to i s komunikací s kontrolními orgány a obhajováním realizovaných projektů.

V roce 2018 ukončil po pětadvaceti letech své působení ve firmě TIGRIS, a v polygrafii obecně, a začal podnikat v malé rodinné firmě, kterou založil se svou první a doposud poslední manželkou v jejich rodinném domě ve Zlíně, kde provozují malé rodinné wellness.

Před vstupem k Pirátům se aktivně v politice nijak neangažoval, vyjma roku 1989, kdy se jako student technologické fakulty ve Zlíně aktivně účastnil studentských protestů proti komunistickému režimu.

Ve svém volném čase se věnuje zejména těm, které miluje nejvíce, své rodině, svým dvěma psům a své klisně, se kterou rád vyráží do přírody v okolí Vizovic.

pavel-manasek

Pirátská strana


Lidé

Denis Rychtar
Denis Rychtar krajský zastupitel, zastupitel Valašského Meziříčí
Jiří Knotek
Jiří Knotek krajský zastupitel
Poznejte celý náš tým