Ing. Pavel Maňásek

Bio

Pavel Maňásek (*27. 2. 1971, Uherské Hradiště) je v současné době registrovaným příznivcem pirátské strany.

Bydlí s rodinou ve Zlíně a má jednu dceru. Vystudoval SPŠ strojní ve Zlíně se zaměřením na strojírenskou konstrukci. Kombinovanou formou vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Ekonomika a management, kde se nejvíce zaměřoval na podnikovou ekonomiku. Studium ukončil titulem Ing. Před nástupem i po ukončení základní vojenské služby si vyzkoušel několik manuálních profesí.

V roce 1992 začal pracovat v polygrafickém průmyslu a to na různých pozicích od tiskaře po obchodního zástupce. V roce 1994 založil společnost TIGRIS spol. s r.o., kterou vedl se svým společníkem až do roku 2018. Firma TIGRIS se zabývala polygrafickými službami a to předtiskovou přípravou, digitálním tiskem a v posledním období i knižní vazbou. V neposlední řadě se firma zabývala cca 10 let nakladatelskou činností a to jak vydáváním vlastních titulů tak zahraničních koedicí. Během svého působení v této firmě se věnoval mimo každodenní operativní řízení firmy zejména rozvojovým projektům a to nejen po stránce ekonomické, ale i technologické, marketingové či zajištění financování včetně vyhledávání, získávání a kompletní administraci dotačních projektů. V rámci práce na několika dotačních projektech získal zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů, podáváním žádostí o dotaci, komunikací s pověřenými orgány státní správy či investory, jakožto i s komunikací s kontrolními orgány a obhajováním realizovaných projektů. Během svého působení ve firmě TIGRIS získal rovněž zkušenosti v mezilidských vztazích a s jednáním s lidmi, ať už s investory, dodavateli, zákazníky, zaměstnanci či pracovníky státní správy. V roce 2018 ukončil po čtyřiadvaceti letech své působení ve firmě TIGRIS a polygrafii obecně a začal podnikat v malé rodinné firmě WELLMA spa s.r.o., kterou založil se svou první a zároveň poslední manželkou v jejich rodinném domě ve Zlíně, kde provozují malé privátní wellness.

Doposud nebyl členem žádné politické strany. Aktivně se v politice doposud nijak neangažoval vyjma roku 1989, kdy se jako student technologické fakulty ve Zlíně aktivně účastnil studentských protestů proti komunistickému režimu. Ve volném čase se věnuje zejména své rodině, svým dvěma psům a klisně, se kterou rád vyráží do přírody v okolí Vizovic.

Navrhni úpravu