Ing. Pavel Maňásek

OSVČ Zlín

(*27. 2. 1971, Uherské Hradiště)

je členem pirátské strany.

Za Piráty pracuje v několika výborech, komisích a dozorčích radách či jako jednatel společnosti vlastněné městem Zlín. Jedná se například o Kontrolní výbor města Zlína, či Výbor pro kulturu a památky ZLK.

Je přesvědčený liberál.

Celý svůj život žije a pracuje ve Zlínském kraji, od malých vesniček až po krajské město. Aktuálně bydlí se svou rodinou ve Zlíně a má jednu dceru. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní a následně Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Ekonomika a management. Před nástupem i po ukončení základní vojenské služby si vyzkoušel několik manuálních profesí v gumárenském a polygrafickém průmyslu.

V roce 1994, ve svých 23 letech, založil svou první společnost TIGRIS spol. s r.o., kterou vedl se svým společníkem až do roku 2018, tedy 25 let. Své zkušenosti zúročil během těchto let ještě v několika dalších společnostech.

Během svého působení v této firmě, v pozici jednatele, se věnoval, mimo každodenní operativní řízení firmy, zejména rozvojovým projektům a to nejen po stránce ekonomické, ale i technologické, marketingové či zajištění financování. V rámci práce na několika dotačních projektech získal zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů, podáváním žádostí o dotaci, komunikací s pověřenými orgány státní správy či investory, jakož to i s komunikací s kontrolními orgány a obhajováním realizovaných projektů.

V roce 2018 ukončil po pětadvaceti letech své působení ve firmě TIGRIS, a v polygrafii obecně, a začal podnikat v malé rodinné firmě, kterou založil se svou první a doposud poslední manželkou v jejich rodinném domě ve Zlíně, kde provozují malé rodinné wellness.

Před vstupem k Pirátům se aktivně v politice nijak neangažoval, vyjma roku 1989, kdy se jako student technologické fakulty ve Zlíně aktivně účastnil studentských protestů proti komunistickému režimu.

"Nemohu a nechci již přihlížet tomu jak se neustále objevují nové a nové kauzy o úplatkářství, rozkrádaní státního majetku a protekcionismu. Věřím, že je potřeba začít doma, než se vrhat do velké politiky."

Ve svém volném čase se věnuje zejména těm, které miluje nejvíce. Své rodině, svým dvěma psům a své klisně, se kterou rád vyráží do přírody v okolí Vizovic.