Tomáš Čabla

Tomáš Čabla (*25. března 1979, Zlín) je zastupitelem Napajedel.

Od roku 2010 člen zastupitelstva města Napajedla. Dříve realizoval své ideály za lepší společnost a vztah k životnímu prostředí založením nezávislé ekologické organice - NESEHNUTÍ. Jejím prostřednictvím motivoval ve Zlínském okrese mladé lidí k ekologickému smýšlení, např. tříděním odpadů, čištěním potoků, sázením stromů, přednáškami na školách či organizoval akce pro děti a mládež, např. Den Země, Den bez aut, Obžalovaná je lhostejnost, Slavnosti přírody aj.. Stejnou práci organizoval i v zahraničí na východním pobřeží Skotska, kde založil Dobromysl Foundation (www.indiannet.eu) a spolupracoval s Volunteer Centre Angus.

Po osmi letech, kdy se vrátil zpět do rodného města, se nyní coby člen zastupitelstva města Napajedla snaží rozkrýt jednu z největších kauz, přesahujících území celého Zlínska, a to pochybnou privatizaci vodárny VaK Zlín.

Zapálení pro dobrou věc, boj za demokratické ideály, aktivita v oblasti lidských práv a ekologie mu zůstala do dnešních dní.

Věří, že Pirátská strana je novým politickým subjektem, který vstoupí do domácí i světové politiky a zaktivizuje mladou generaci, která se začne podílet na fungování státu a EU.