Hana Ančincová: Odevzdáním starého elektra ponížili občané kraje množství vyprodukovaného CO2 o 33 tisíc tun

Hana Ančincová: Odevzdáním starého elektra ponížili občané kraje množství vyprodukovaného CO2 o 33 tisíc tun

12 896 vzrostlých smrků dokáže pohltit přibližně 33 tisíc tun CO2. A právě tolik množství vyprodukovaného CO2 dokázali občané kraje ponížit jenom díky tomu, že odevzdali staré elektro!

Občané kraje totiž v uplynulém roce odevzdali ke zpětnému odběru a recyklaci celkem 2 781 209 kilogramů elektrozařízení. To bylo následně zpracováno s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy.

“Já jsem moc ráda, že se Zlínskému kraji daří dlouhodobě zvyšovat recyklaci elektrospotřebičů a daří se mu tak snižovat zátěž na životním prostředí. Je totiž nutné si uvědomit, že se současným spotřebním chováním budeme v roce 2050 potřebovat celkem tři planety Země. Je proto jasné, že každý se musíme naučit směřovat více k obnovitelnosti a udržitelnosti naší společnosti,” říká statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, odpovědná za oblast životního prostředí.

Díky nové evropské legislativě budou muset být dostupné náhradní díly u některých spotřebičů deset let, což rozhodně pomůže větší udržitelnosti a sníží produkci elektroodpadu.

Pár přepočtů pro zajímavost

  • V přepočtu na obyvatele odevzdal každý občan Zlínského kraje do sběrné sítě Elektrowin průměrně 4,78 kilogramu starých elektrospotřebičů.
  • Znamená to také omezení těžby ropy o 1 630 527 litrů, které by byly potřebné k výrobě pohonných hmot do osobního auta pro 61 106 cest na trase Praha – Brno po dálnici D1.
  • Rovněž to přineslo úsporu 16 784 974 kWh elektrické energie, která by zajistila téměř stejný počet mycích cyklů myčky nádobí.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články