Kraj testuje inovativní technologie v péči o klienty sociálních služeb

Kraj testuje inovativní technologie v péči o klienty sociálních služeb

Zlínský kraj rozšiřuje možnosti služeb v péči o osoby se specifickými potřebami.

22.července se k projektu “Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji” uskutečnil informativní seminář. Zavedením moderních technologických služeb do péče o tyto osoby se zvýší bezpečnost, kvalita péče, a zároveň sníží pracovní zátěž pracovníků v sociálních službách, nemocnicích, ale i domácím prostředí.

“Na začátku projektu panovala obava o to, aby asistivní technologie, nazývané též jako chytrá péče, nenahradily kontakt s klientem, ale nakonec se naopak ukázalo, že díky využití těchto technologií ušetří zdravotníci a pracovníci v sociálních službách čas věnovaný rutinním úkolům a zůstane jim tak více prostoru na samotnou přímou péči o klienty a kontakt s nimi. Proto chceme v projektu pokračovat a posunout ho zase o kus dál,” řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Kromě Zlínského kraje na projektu spolupracují i partnerské organizace jako Diakonie Valašské Meziříčí, Sociální služby Vsetín, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), které je odborným garantem projektu.

Vybrané asistivní technologie byly nejprve testovány v laboratorním prostředí ČVUT a následně pilotně testované přímo v partnerských organizacích.

Senzory, které se nejvíce osvědčí budou plně nasazené na sběr dat. Doposud bylo vyzkoušených 20 různých asistivních technologií u téměř 50 klientů v 9 službách. Jako nejpřínosnější byly označeny technologie, jako například senzory sledující tělesnou teplotu, saturaci krve a srdeční tep. Testované bylo i pohybové monitorovací zařízení, které má předejít útěku či bloudění klientů, nebo sloužit k detekci přítomnosti klienta na lůžku s upozorněním na pády z postelí. Technologie, které se nejvíc osvědčí, budou následně nasazeny pro sběr dat v terénu.

Projekt je realizovaný od března 2020 a jeho ukončení je plánované na srpen 2022.

“Pro další rozvoj projektu bude mimo jiné důležitá komunikace s obcemi, spolupráce s místní Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a také akcent na kyberbezpečnost používaných technologií,” uvedl na závěr radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za digitalizaci.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články