Kulatý stůl k novele vodního zákona: Bečva se nesmí opakovat, v novele zákona chybí preventivní opatření, aby k velkým haváriím nedocházelo

Kulatý stůl k novele vodního zákona: Bečva se nesmí opakovat, v novele zákona chybí preventivní opatření, aby k velkým haváriím nedocházelo

V reakci na kauzu otravy řeky Bečvy Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu vodního zákona, která má v budoucnu zamezit problémům, které nastaly v kauze havárie na řece Bečvě.

Po ekologické havárii na řece Bečvě dojde ke změně vodního zákona v oblasti prevence havárií na řekách. Proto pod mojí záštitou dnes proběhl kulatý stůl na Výboru pro životní prostředí.

Mnohé oblasti novely jsou stále přinejmenším diskutabilní a nebyly zástupci Ministerstva dostatečně odůvodněny, například navýšení havarijního fondu krajů, které je podle zástupců krajů nepotřebné, nebo nezahrnutí úřadů Povodí do řešení havárií.

Legislativní změny by měly směřovat nejen na vyjasnění postupu řešení a pravomocí zasahujících orgánů či na zvyšování pokut za způsobení havárie, ale především na opatření, která přispějí prevenci havárií, napřílad větší kontrolu vypouštěných vod a subjektů nakládajících s nebezpečnými látkami. Na kulatém stole však byla z této oblasti zmíněna jen staronová povinnost schvalování provozních řádů čistíren vodoprávními úřady.

Důležité je nejen vyjasnění kompetencí a postupů při šetření havárie, ale i evidenci provedených úkonů, aby šlo zpětně ověřit, jaké kroky byly podniknuty, a o té zatím nic nevíme.

Úplně nejzásadnější je, aby k haváriím velkého rozsahu vůbec nedocházelo. V navrhované legislativě mi chybí preventivní opatření, která přispějí k předcházení haváriím.

Chápu, že novela vznikala poměrně ve spěchu, její současné znění ale není ideální a jsem zvědavý, jak budou vypořádány připomínky.

Jaké hlavní novinky novela přináší?

  • definování havárie mimořádného rozsahu,
  • šetření havárie podléhá vodoprávnímu úřadu,
  • určení kompetentního vodoprávního úřadu,
  • zásah řídí Hasičský záchranný sbor,
  • navýšení horních hranic pokut za přestupky v této oblasti až na 25 milionů,
  • zvýšení částky havarijního fondu krajů a doplnění jeho účelu.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články