Bezpečnost ve virtuálním prostředí: Série webinářů o kybernetické bezpečnosti pro rodiče i pedagogy

Bezpečnost ve virtuálním prostředí: Série webinářů o kybernetické bezpečnosti pro rodiče i pedagogy

Pro podporu pedagogických pracovníků na základních a středních školách, školních poradenských pracovišť i samotných rodičů je připravena série webinářů zaměřených na témata související s internetovou bezpečností.

Distanční výuka a protiepidemická opatření přinesly možná výhody, jako je rychlejší digitalizace českého školství, ale i vzrůstající riziko nebezpečí ukrytých na internetu. Ani učitelé, nuceni se rychle přizpůsobit situaci, nemají o hrozbách celosvětové sítě dostatečné povědomí.

“Musíme reagovat na situaci, kterou nám zavření škol přineslo a na fakt, že děti trávily až nebezpečně dlouhý čas na sítích. Je potřeba hovořit o tom, že distanční výuka sice přinesla řadu výhod, ale také vzrůstající rizika. Rodiče ani učitelé, kteří se museli velmi rychle přizpůsobit nové situaci, nemají o hrozbách v kyberprostoru dostatečné povědomí. Připravili jsme proto sérii webinářů zaměřených na témata související s internetovou bezpečností. Budeme rádi, když se jich zúčastní co nejvíc lidí, kteří mohou dětem pomoci s orientací ve virtuálním světě,” uvedla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za školství a kulturu.

A na jaké webináře se můžete těšit?

Webináře pro pedagogické pracovníky:

8.6.2021 ve 14:30 – Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky

15.6.2021 ve 14:30 – Online predátoři

22.6.2021 ve 14:30 – Kyberšikana a kybernetická agrese

Přihlásit se můžete zde.

Webináře pro rodiče (bez nutnosti přihlašování):

9.6.2021 v 17:00 – Rizika spojená s internetem (odkaz na webinář)

16.6.2021 v 17:00 – Online predátoři (odkaz na webinář)

23.6.2021 v 17:00 – Kyberšikana a kybernetická agrese (odkaz na webinář)

Vzdělávací akce se uskuteční prostřednictvím aplikace MS Teams. Lektory budou doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., oba z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články