Hana Ančincová: Budeme požadovat oponentní posudek na stavbu nové nemocnice

Hana Ančincová: Budeme požadovat oponentní posudek na stavbu nové nemocnice

Postoj Pirátů k otázce nové krajské nemocnice je konzistentní po celou dobu, co tuto kauzu sledujeme. Mnoho oponentů se zabývá otázkou finanční a personální, pro nás je ale důležitá i otázka poskytovaných informací, komunikace a politické kultury. Jsme zastánci rovnoměrného rozložení systému nemocnic, vzájemně spolupracujících a transparentně hospodařících.

S Piráty nechceme jít cestou jedné varianty, nýbrž cestou diskuze, konfrontace názorů a rozhodovat se na základě analýz a dat. Proto budeme po volbách hledat takové koaliční partnery, kteří mají na rozhodování stejný názor jako my. Odmítáme koaliční spolupráci se subjekty, které stály za schválením projektu, jenž nebyl a stále není dostatečně připraven a hlavně porovnán s jinými variantami. Zastupitelé se mají rozhodovat na základě kompletních dat a v tomto případě to neplatilo. A pokud neměli dostatek podkladů, neměli vůbec hlasovat. Proto si neumíme představit spolupráci s někým, kdo koná v rozporu s našimi zásadami a obecně se nechová jako zodpovědný hospodář.

Vyžádáme si srovnání od nezávislých odborníků, ať se můžeme kvalifikovaně rozhodnout. Seriózní debata by mohla proběhnout jen v případě, pokud by byla vypracována konkurenční analýza a projekt rekonstrukce současné KNTB ve srovnatelné kvalitě a s náležitou pečlivostí i publicitou jako materiál o nové nemocnici. Za celou dobu nedokázal nikdo ani představit věrohodný model financování a fungování nové nemocnice, pokud by ji měla platit jen KNTB.

Když bych měla zmínit nějaké plusy kolem stavby nové nemocnice tak je to určitě zájem lidí o to, co se na kraji děje. A že diskuse o stavu našeho zdravotnictví se přenese i na celostátní úroveň. Zdravotní péče je základ toho, co by měl stát/kraj svým občanům poskytovat a toto téma by mělo na půdě Parlamentu ČR silně rezonovat. Čelíme personální krizi ve zdravotnictví, na druhou stranu se budeme potýkat se stárnutím obyvatelstva, což bude činit tlak na zdravotnické obory.

Za šest týdnů nás ale čeká to nejdůležitější referendum. A tím jsou krajské volby. A jenom vy občané rozhodnete o tom, jaká bude budoucnost našeho kraje. Máte šanci změnit budoucnost.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články