CHCE TO ZMĚNU!

CHCE TO ZMĚNU!

S tímto sloganem jdeme do boje v nadcházejících krajských volbách. Tato věta ale není jen planá fráze, je to pro nás motivace, která nás žene každým dnem dopředu. Současné vedení kraje dělá mnoho rozhodnutí bez zapojení občanů, a to by mohlo v budoucnu náš kraj velmi negativně ovlivnit. Víme, že si náš kraj zaslouží změnu!

Změnu to chce v přístupu kraje v otázce nové nemocnice. Je naprosto nepřípustné, aby byla nová nemocnice odsouhlasena na základě domněnek, bez analýzy expertů a pravdivých dat. Jen na základě odborných materiálů lze rozhodovat, zda je dobré novou nemocnici stavět či nikoliv. Naší vizí ve zdravotnictví je zajistit všem obyvatelům celého Zlínského kraje dostupnou a kvalitní zdravotní péči, proto je důležité zachovat rozložení nemocnic po celém kraji. Odmítáme centralizaci zdravotnictví na úkor zdraví občanů. Zasadíme se o vznik letecké záchranné služby, která v kraji opravdu chybí. Jsme jedním z mála krajů, který touto službou nedisponuje, přičemž mnohdy zachrání život. Našemu kraji také chybí zubní pohotovost, kde se zasadíme o její zřízení, jelikož je nepřípustné, aby lidé při akutním problému museli dojíždět do jiného kraje. To současné vedení nezvládlo a my víme, že to chce změnu.

Taky vás už nebaví kupovat si během cesty po Zlínském kraji několik jízdenek? Nás také ne. Skoncujeme s tím, aby si lidé ve 21. století při cestování v rámci jednoho kraje museli pořizovat více než jeden lístek. Víme, jak to napravit. Zřídíme integrovaný dopravní systém, který bude ve všech ohledech lepší pro občany, ale také pro zřizovatele dopravních služeb. Obyvatelé kraje si podle délky své trasy zvolí příslušnou jízdenku, která bude dostupná jak v klasické papírové podobě, tak ale i online přes aplikaci. Doprava ve Zlínském kraji potřebuje změnu.

Moderní kraj samozřejmě vyžaduje moderní technologie. Právě občanům by Zlínský kraj měl co nejlépe posloužit. Docílíme toho, aby lidé nemuseli zbytečně chodit na úřady pro každé razítko. Vytvoříme systém, který ulehčí vyřizování těchto záležitostí z pohodlí domova. Krajský úřad se bude snažit co nejvíce vyhovět právě těmto modernizacím, abychom posunuli Zlínský kraj do 21. století. Otevřeme kraj a zpřístupníme účetnictví kraje až na úroveň faktur, my totiž nemáme co skrývat a kostlivců ve skříni se nebojíme. Obyvatelé kraje si zaslouží změnu.

V neposlední řadě je naší prioritou živá krajina, která se v současné době potýká s několika problémy. Jedná se například o kůrovce nebo zadržování vody v krajině. I přes úhrn srážek zatím nedokážeme s vodou efektivně zacházet. Nedokážeme vodu udržovat tam, kde by to bylo možné. My ale víme, jak zadržet vodu v krajině lépe než jen vytvořit další přehrady. Na místech, kde je to možné, vytvoříme lužní lesy, vrátíme řeky do jejich původních meandrů a podpoříme vytvoření nových slepých ramen. Ve městech budeme efektivně zadržovat vodu v retenčních nádržích a používat tuto vodu i v domácnostech. Víme, že to má smysl a že to chce změnu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články