Na podzim to budou dva roky, co se do poslanecké sněmovny společně s dalšími Piráty dostal také zástupce Zlínského kraje František Elfmark. V rozhovoru vám přinášíme jeho hodnocení z první poloviny mandátu a vyhlídky na další dva roky.

Pirátští poslanci si po vstupu do sněmovny rozdělili úkoly a oblasti. Kterým se věnuješ a co je tvým hlavním posláním?

Chtěl jsem od začátku pokračovat v resortech, které jsem měl na starost i jako radní města Uherské Hradiště, odkud pocházím. Nejvíce mě oslovila problematika životního prostředí. Na půdě Výboru pro životní prostředí (VŽP) se řeší velmi různorodá a pro nás všechny velmi důležitá agenda. Já se zabývám především odpadovou legislativou a implementací evropských směrnic. Od začátku jsem také zpravodajem rozpočtové kapitoly 315, která se zabývá financováním. Jsem předsedou Podvýboru pro financování péče o životní prostředí a také členem Podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a pro vodní hospodářství. Zajímavou agendu také řešíme v radě Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Spadají tam například známé dotační tituly Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace či Dešťovka.

A mimo oblast životního prostředí?

Jsem i členem Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny (SKPKPS). Řešíme především provoz celé sněmovny (ceny jídel v restauracích, pronájmy sněmovních budov, IT systémy, veřejné zakázky, jednací sál...), ale také například jednorázové plasty a odpady. V komisi se zabýváme celým chodem sněmovny a správy všech sněmovních budov. Dále jsem místopředsedou Petičního výboru (PV). Zde se řeší složitá agenda obdržených petic, jejich vyřízení a i případná veřejná slyšení k dané problematice. Je zajímavé vidět, co a kolik toho lidi trápí. Jde to od témat mezilidských vztahů přes ochranu životního prostředí až po problematiku veřejného charakteru (kuřácký zákon, manželství pro všechny, Istanbulská úmluva atd.).

Jaké jsou dosavadní úspěchy v těchto oblastech?

V SKPKPS se mi podařilo ve spolupráci s panem kancléřem nastavit efektivnější třídění odpadů a nakládání s ním. Podařilo se mi i odbourat jednorázové plasty ve sněmovních restauracích. Ve sněmovně bychom měli jít příkladem. Kancléř nechal zpracovat na můj apel i ekologický audit. V rámci odpadové legislativy pořádám ve sněmovně odborné semináře. Stejně tak i třeba kulatý stůl na ochranu velkých šelem (vlků). V rámci Pirátského klubu pracuji na tzv. EMAS, což je systém ekologického řízení celého klubu, který potom dál budu chtít implementovat na pirátskou základnu po celé ČR.

Jakých cílů bys ty osobně rád ve sněmovně dosáhl?

Řeší se tam toho opravdu mnoho. Chtěl bych především zefektivnit odpadovou agendu tak, aby se celá situace u nás výrazně zlepšila a mohli bychom být příkladem i pro jiné země EU. Důležitá je i ochrana krajiny, boj proti suchu, kvalita ovzduší, světelný smog ve městech atd. Dále bych chtěl, aby se efektivně nakladalo s peticemi. Proto pracujeme na novele petičního zákona. Mám na starost i agendu stavebního práva. Tady je velmi mnoho práce a doufám, že se nám podaří i tuto oblast posunout do 21. století.

Jak běžně reaguje politická konkurence na pirátské návrhy? Nejen na plénu, ale třeba i ve výborech?

Náš poslanecký klub je velmi aktivní a to nejen na plénu, ve výborech, ale také v pořádání kulatých stolů, seminářů. Díky našim aktivitám ve výborech a při pořádání akcí nás politická konkurence začala brát vážně. Je ovšem pravda, že z velké části naše návrhy většinou neprochází. Sněmovní práce je o debatách, jednáních a často o dlouho řešeném politickém kompromisu. Věřím, že postupně se situace jistě zlepší. Nyní se musíme i dívat na to, že naše návrhy nejsou přijaty, jsou vykostěny a pak je zákon a jeho úprava předložena třeba vládní stranou. Jsem rád, že jsem před sněmovnou měl již tříleté aktivní politické zkušenosti, které mi dost pomohly.

Co všechno ta práce obnáší?

Pro nás Moraváky je sněmovna 300 km daleko. Dost času tedy zabere cestování. Já osobně jsem již najezdil vlakem přes 17 tisíc km. Je to kolotoč diskuzí, zasedání jednotlivých resortních týmů, pracovních skupin a taky časté zasedání poslaneckého klubu, kde rozebíráme a plánujeme další průběh pléna. Každý poslanec má svůj expertní tým, se kterým v dané oblasti spolupracuje. Práci jsme si efektivně rozdělili podle resortů, nikdo nemůže stíhat všechno. Součásti práce je i pořádání seminářů, kulatých stolů a návštěva odborných debat. Ve sněmovně se jich pořádá několik desítek ročně. Chci, aby se kromě expertů a zájmových skupin o problematice dozvěděla i široká veřejnost. Proto je i celý pracovní proces dost časově náročný.

Jak v kraji funguje komunikace s obyvateli a ostatními Piráty?

Každé pondělí řeším svoji krajskou agendu ve své poslanecké kanceláři v Uherském Hradišti. Může se za mnou kdokoliv zastavit a řešit svůj problém, dát mi námět, vznést dotaz apod. Jsem rád, že se tato možnost využívá a lidé nás navštěvují. Kromě možnosti navštívit kancelář osobně mají občané možnost se přihlásit do newsletteru na mém blogu, kde o všem pravidelně informuji. Stejně tak tam mají možnost vyplnit online dotazník a poukázat na problém či dát podnět. Velká část komunikace se odehrává i na sociálních sítích a po e-mailu.

A co osobní setkávání mimo kancelář?

Stejně jako ostatní pirátští poslanci od začátku mandátu pořádám veřejnou debatu u piva, u nás nazvanou “Na dvě orosená”. Jedná se o dvouhodinou veřejnou diskusi s občany a členy Pirátů po celém Zlínském kraji. Jen právě kvůli cestování a náročné agendě se tomu nemůžu věnovat tak moc, jak bych si představoval. Nově chci zavést setkávání s občany nad jednou konkrétní událostí, projektem, problémem daného místa a ten se snažit rozebrat, představit a najít vhodně řešení. Komunikace s občany z kraje je pro mě nesmírně důležitá a několikrát jsem na to i na poslaneckém klubu apeloval.

Jaké největší výzvy vidíš pro Piráty ve Zlínském kraji? Troufneš si odhadnout, jak na tom budou třeba za rok?

V našem kraji je spousta pracovitých a šikovných lidí, kteří se s Piráty dali na dlouhou a složitou cestu. Věřím, že postupně i zde vybudujeme velmi silnou členskou základnu. Doufám, že i díky mé aktivitě a odhodlání věci měnit se to podaří. Je potřeba mít propojení na všech strukturálních úrovních. Příští rok jsou další volby a já věřím, že v nich, a to už ať krajských nebo senátních, výrazně uspějeme. Mé poslání bude dělat podporu vzešlých podnětů a úkolů a přenášet je do sněmovny. Proto se těším i na spolupráci s krajem, kde zatím nemáme pirátské zastoupení.

Čemu se stíháš věnovat ve volném čase mimo práci ve sněmovně?

Toho volného času poslední dobou moc není, protože když nepracuji, tak chci být doma a věnovat se rodině, dětem. Daří se mi to ale propojit a proto jezdíme na chalupu, kde se alespoň vyblbnu fyzickou a kreativní činností. Mnoho let se věnuji hudbě, kreslení a fotografování. Když se zadaří, stíhám i to. Snažím se rodinu propojit i s moji prací, takže třeba na kulturní akce, kam mě zvou jako poslance, jezdíme pokud možno všichni.

e-mail: frantisek.elfmark@pirati.cz{:target="_blank"}

blog: www.frantisekelfmark.cz{:target="_blank"}

web: www.obehovehospodarstvi.eu{:target="_blank"}