Čtvrteční hlášení od kormidel - Denis Rychtar

Čtvrteční hlášení od kormidel - Denis Rychtar

Čtvrteční hlášení od kormidel. Tak se jmenuje nový seriál rozhovorů s našimi zastupiteli v celém Zlínském kraji. Každý čtvrtek vám budeme přinášet zajímavé rozhovory s lidmi, kteří pracují pro vaše města a jsou součástí Pirátské strany.

Druhým zastupitelem, jehož jsme oslovili, je Denis Rychtar. Denis bydlí ve Valašském Meziříčí a aktuálně pracuje na zavedení participativního rozpočtu ve městě.

Denisi, pověz nám něco o sobě

Žiji ve Valašském Meziříčí už 16 let, kde jsem v roce 2010 odmaturoval z průmyslové chemie a zabýval se ekologií a obnovitelnými zdroji. Už na střední škole jsem se začal zajímat o politické dění a o tři roky později jsem se stal členem České pirátské strany. Piráti mi vždy byli programově velmi sympatičtí a s převážnou většinou se ztotožňuji. Kromě politiky se věnuji sportu, konkrétně malé a halové kopané, amatérskému hokeji a performance s ohni. Často také pořádám hudební, soutěžní, naučné a úklidové akce, a to nejen v našem regionu.

Denis Rychtar

Jak se ti žije ve ValMezu?

Valašské Meziříčí mám hrozně rád, jelikož je opravdu bohaté na sportovní a kulturní akce. Je také plné přírodních krás a historických skvostů, které s přítelkyní a dcerou rádi obcházíme. Jako každé město má ValMez i své stinné stránky. Myslím tím třeba nevyrovnaný rozpočet, předražené zakázky, nedostatek bytů a chytrých parkovacích míst nebo přehuštěnou dopravu v návaznosti se špatnou kvalitou ovzduší, které přispívají i lokální topeniště a místní velké továrny.

Změnil se Tvůj život potom, co jsi se stal zastupitelem. Jak tě vnímají lidé?

Samozřejmě jako neuvolněný zastupitel jsem stále otrokem své práce, která mě živí a s mým časovým vytížením je to znát hlavně na mém osobním životě, jelikož se snažím dát do regionální politiky maximum svých znalostí, možností a inovativních nápadů. Má přítelkyně mě i přesto maximálně podporuje, za což má mé velké díky a obrovský obdiv. Dokonce respektovala mé rozhodnutí darovat převážnou většinu odměn ze zastupitelstva a dozorčí rady na sportovní, kulturní a charitativní akce – je prostě skvělá. Myslím si, že mě občané převážně berou pozitivně jako přínos, ale každý má i své kritiky, se kterými se snažím komunikovat věcně a konstruktivně.

Denis Rychtar

Na čem zrovna pracuješ v zastupitelstvu? Co se u vás už povedlo dotáhnout do konce?

Momentálně se věnuji hned několika projektům. Pomáhám s rozjetím participativního rozpočtování, znovuzavedením dobrovolnického venčení v psím útulku nebo třeba se zřízením útulku pro kočky. Mou velkou pozornost má také zrušení jednorázových plastů na sportovních a kulturních akcí města. Dále se s místními umělci, firmami a místostarostkou zaměřuji na projekt Barevné město. Všechny tyto projekty jsou buď v záběhu nebo v řešení. Věřím, že se nám je podaří dotáhnout do zdárného konce.

Co bys na závěr vzkázal všem našim voličům a občanům?

Za Piráty sedím v zastupitelstvu sám. Celkově je nás pak v opozici pouze 9 z celkového počtu 25 zastupitelů, je proto velmi těžké něco prosadit. Naše hlavní úsilí proto směřuje hlavně do komisí a výborů, kde se snažíme poukazovat na špatné kroky vedoucí k zadluženosti města, špatným investicím, předraženým projektům a také např. ke špatné koncepci MHD či rozprodávání městských majetků. Rozhodně však neházíme flintu do žita a stále budeme bojovat za lepší regionální rozvoj a prosazování našeho volebního programu.

Denis Rychtar


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články