Čtvrteční hlášení od kormidel - Milan Klajn

Čtvrteční hlášení od kormidel - Milan Klajn

Čtvrteční hlášení od kormidel. Tak se jmenuje seriál rozhovorů s našimi zastupiteli v celém Zlínském kraji. Každý čtvrtek vám budeme přinášet zajímavé rozhovory s lidmi, kteří pracují pro vaše města a jsou součástí Pirátské strany.

Dalším zastupitelem, jehož jsme oslovili, je Milan Klajn. Milan je sice rodák ze Středočeského kraje, ale Zlín ho natolik učaroval, že zde již 20 let žije.

Milane, pověz nám něco o sobě

Je mi 42 let a původně pocházím ze Středočeského kraje, ale již téměř dvacet let žiji ve Zlíně. Jsem hrdým otcem dvou úžasných dětí. Mám vystudovaný obor Andragogika a jsem absolventem psychoterapeutického výcviku solution focused. V současné době působím jako neuvolněný pirátský zastupitel statutárního města Zlína. Původní profesí jsem strojař, ale postupně jsem se díky životním zkušenostem a studiu vyprofiloval v pomáhajících profesích k tématice sociální oblasti. Mezi mé záliby patří kromě pohybu a vzdělávání také sdílení získaných zkušeností a tvoření. Piráti, v dnešní informační době, jsou pro mě jediná možná volba. Zastávám názoru, že je nepřijatelné, aby občané v dnešní době neměli možnost kontrolovat práci svých zvolených zástupců na jakékoliv úrovni. Mou vizí je svobodná, avšak zodpovědná a uvědomělá společnost, čemuž může přispět pouze kvalitní vzdělávání a výchova. My sami bychom měli jít druhým lidem, a především našim dětem příkladem. Jen tak můžeme budovat kulturní, hodnotově bohaté a skutečné lidské společenství.

Milan Klajn

Jak se ti žije ve Zlíně?

Ve Zlíně se mi žije velmi dobře, přestěhoval jsem se již v roce 1999 a neměnil bych. Valašsko mě učarovalo a je mi domovem. Zlín se nachází na pomezí Valašska, ale mísí se zde zvyky, tradice a nářečí nedalekého Slovácka a částečně i Hané, proto lze čerpat ze všech stran. Někdy vznikají i humorné situace, především, když za námi přijede návštěva z Čech. Zlín je přívětivé místo k žití. Je krajským městem se vším všudy a zároveň, jak sami spoluobčané říkají „dědina s trolejbusem”. Zlín je krásné, kulturní a historicky významné místo. Samozřejmě je stále co zlepšovat, ale to není záležitost jenom našeho města.

Změnil se Tvůj život potom, co jsi se stal zastupitelem. Jak tě vnímají lidé?

Záleží jak v čem. Přibylo mi starostí i pocitu odpovědnosti, denně mě množství lidí oslovuje jak na ulici, tak i elektronicky, a kamarádi si ze mne utahují :-). Zkušenosti s veřejností jsou různé. Většinou se jedná o milé setkání. Vážím si toho, když mi člověk řekne: „Volil jsem Vás.”, to člověku dokáže přidat motivaci k další práci. Zajímavé jsou třeba reakce mých kolegů ze zastupitelstva a radnice, když mě například potkají v civilu a bez bot, ty totiž létě moc nenosím. Samozřejmě, že být zastupitelem statutárního a krajského města, je především čest a obrovská odpovědnost. Lidé se na mě obrací s důvěrou a někdy nadějí, že jim v jejich věci pomohu nebo alespoň poradím. To však někdy není úplně snadné, přece jen, ani zastupitel nedokáže vše, a za půl roku ve funkci obzvlášť.

Milan Klajn

Na čem zrovna pracuješ v zastupitelstvu? Co se u vás už povedlo dotáhnout do konce?

Jsem mimo zastupitelstvo členem několika Komisí města, jednatelem za Steza s.r.o. a také oddávajícím. Takže spoustu nových výzev a povinností. Tou nejmilejší z nich je uvádění snoubenců do společného svazku. Jsem rád, že u tohoto okamžiku mohu být s nimi a pro ně. Co se týká ostatní práce, tak ta je různorodá podle gesce. V sociální oblasti jsem se podílel v rámci tvorby komunitního plánování Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020–2024. Sociální oblast je mi blízká, a proto bylo mým cílem zde působit. A co se nám povedlo? Myslím, že už vstupem Pirátů na zlínskou radnici a dokonce do koalice, se toho podařilo dost. Jeden z prvních úspěchů je nahrazení plastových kelímků na nápoje sklem. Důvodem je eliminace odpadů v rámci šetrného přístupu k životnímu prostředí, přičemž sklo je navíc i více estetické. Jedná se jak o radnici, tak o všechna jednání v komisích atd. Osobně se tento princip snažím rozšířit na koupaliště městských lázní, které jako jednatel zastupuji. Zatím probíhají jednání s majitelem bufetů a ředitelem společnosti. Tato změna by se projevila v příští letní sezóně systémem zálohovaných kelímků, jako je tomu například v ZOO Lešná. Byl bych rád, kdyby Zlín šel občanům a ostatním městům příkladem.

Co bys na závěr vzkázal všem našim voličům a občanům?

Především bych chtěl všem poděkovat za projevenou důvěru, kterou v nás vložili a za to, že vůbec přišli k volbám. Jsme jedni z vás a ničím se nelišíme. Možná jen tím, že jsme se rozhodli přestat „jen” nadávat, ale prozkoumat možnosti i z druhé strany. Politika v České republice není vnímána příliš pozitivně a upřímně se tomu ani nedivím. Není ale důvod ke skepsi. Máme svobodu projevu, demokracii, vysokou životní úroveň, bezpečí a jistoty, které nám naše společnost poskytuje. Není to samozřejmostí a každý z nás má možnost se vyjádřit a přiložit ruku k dílu. Svoboda je otázkou možností ale i odpovědnosti. Pokud bych mohl o něco poprosit, tak o to, abychom se vzájemně respektovali, nenapadali a nestrašili se. Vím, že je někdy těžké se v záplavě informací a mediální masáži zorientovat a udělat si vlastní úsudek. I přesto bychom se o to měli alespoň snažit. Začněme proto každý u sebe a ono to půjde.

Milan Klajn


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články