Čtvrteční hlášení od kormidel - Pavel Beznoska

Čtvrteční hlášení od kormidel - Pavel Beznoska

Čtvrteční hlášení od kormidel. Tak se jmenuje seriál rozhovorů s našimi zastupiteli v celém Zlínském kraji. Každý čtvrtek vám přinášíme zajímavé rozhovory s lidmi, kteří pracují pro vaše města a jsou součástí Pirátské strany.

Dalším zastupitelem, jehož jsme oslovili, je Pavel Beznoska. Pavel je sportovec a zastupitel z Otrokovic, kde právě pracuje na Dlouhodobé koncepci rozvoje sportu do roku 2032.

Pavle, pověz nám něco o sobě.

Již 40 let objevuji krásy života na všech jeho frontách a do nich zapadají nejen přátelé a rodina, ale aktivně sport i práce. Po několika pracovních změnách jsem nakonec našel tu pravou v podobě account managera zlínské digitální marketingové agentury. Nedovedu si představit pestřejší náplň práce a díky tomu se stále učím něco nového, což mě opravdu baví.

Pavel Beznoska

Jak se ti žije v Otrokovicích?

Otrokovice jsou městem, kde žijí mí nejbližší a s nimi také trávím nejvíce času. Je zde pro mě spousta možností, jak naložit s volným časem, ať už po sportovní stránce nebo po společenské, kdy si mohu s kamarády zajít na dobré pivko a probrat vše potřebné. Líbí se mi, že je ve městě hodně zeleně a město tak působí svěžím dojmem.

Změnil se Tvůj život potom, co jsi se stal zastupitelem. Jak tě vnímají lidé?

Změna nastala již v předvolebním období, kdy se vyskytly povinnosti, které jsem dříve nebral v potaz, ale jelikož se jednalo převážně o příjemné a užitečné aktivity, tak je beru pozitivně. Po zvolení do funkce zastupitele se na mě lidé častěji obrací s prosbou o informace nebo o pomoc. Jelikož jsem současně předsedou Komise mládeže a sportu, řeším problémy především z této oblasti.

Pavel Beznoska

Na čem zrovna pracuješ v zastupitelstvu? Co se u vás už povedlo dotáhnout do konce?

Pokud odhlédnu od pracovních povinností, tak největším projektem současné doby je příprava zadání pro projekt Dlouhodobé koncepce rozvoje sportu do roku 2032. Spolupracuji na něm s kolegy z Komise mládeže a sportu a představiteli města. Díky jeho realizaci by pak měli mít občané více sportovních možností a větší výběr pro své volnočasové aktivity. Během července máme první schůzi dozorčí rady společnosti TEHOS s.r.o., ze které by nám měly vzejít také další úkoly.

Co bys na závěr vzkázal všem našim voličům a občanům?

Bylo by hezké, kdyby se občané aktivněji zapojili do dění na úřadě i ve městě a aby dávali své podněty na správná místa. Na sociálních sítích probíhají diskuze, které povolaní úředníci nemají možnost sledovat a tím pádem na ně reagovat. To může pak vyvolat dojem, že se nic neděje. Také bych chtěl upozornit na to, že nikdo z nás se nebude zabývat anonymními výzvami, které nebudou podloženy patřičnými důkazy. Apeluji však i na některé zastupitele města, aby ve svých vystoupeních nezkreslovali údaje, které prezentují občanům a úmyslně v nich tak nevytvářeli negativní názor na současný vývoj města.

Pavel Beznoska


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články