Čtvrteční hlášení od kormidel - Tomáš Čabla

Čtvrteční hlášení od kormidel - Tomáš Čabla

Čtvrteční hlášení od kormidel. Tak se jmenuje seriál rozhovorů s našimi zastupiteli v celém Zlínském kraji.

Dnes jsme vyzpovídali zastupitele z Napajedel, Tomáše Čablu.

Tomáši, pověz nám něco o sobě.

Je mi 40 let a již od roku 2010 jsem zastupitelem města Napajedla. Dříve jsem realizoval své ideály za lepší společnost a vztah k životnímu prostředí založením nezávislé ekologické organice - NESEHNUTÍ. Jejím prostřednictvím jsem motivoval ve Zlínském okrese mladé lidí k ekologickému smýšlení, např. tříděním odpadů, čištěním potoků, sázením stromů, přednáškami na školách či jsem organizoval akce pro děti a mládež, např. Den Země, Den bez aut, Obžalovaná je lhostejnost, Slavnosti přírody aj. Stejnou práci jsem organizoval i v zahraničí na východním pobřeží Skotska, kde jsem založil Dobromysl Foundation (www.indiannet.eu) a spolupracoval také s Volunteer Centre Angus. Po osmi letech, kdy jsem se vrátil zpět do rodného města, se nyní coby člen zastupitelstva města Napajedla zabývám jednou z největších kauz, přesahující území celého Zlínska - pochybnou privatizaci vodárny VaK Zlín. Zapálení pro dobrou věc, boj za demokratické ideály, aktivita v oblasti lidských práv a ekologie mi zůstala do dnešních dní. Věřím, že Pirátská strana je novým politickým subjektem, který vstoupí do domácí i světové politiky a zaktivizuje mladou generaci, která se začne podílet na fungování státu a Evropské Unie.

Tomáš Cabla

Jak se ti žije v Napajedlích?

Město Napajedla má okolo osmi tisíc obyvatel, což je malé město, které by kamarád Pajča devětkrát přehodil kamenem. Jako mladý začínající odbojář, jsem okolí města prošlapal se svým německým ovčákem křížem krážem a z města do přírody je to kousek. Byl byc, aby to tak i zůstalo a Napajedla se nestala aglomerací ke Zlínu. Kouzlo Napajedel by pak zcela zaniklo.

Změnil se Tvůj život potom, co jsi se stal zastupitelem. Jak tě vnímají lidé?

Nijak zvlášt. Práce pro město vyžaduje čas a musíte se zajímat o věci se kterými jsi se ještě v životě nepotkal. Samozřejmě, že pro mne, který strávil 8 roků na zastupitelstvu jsou již jisté věci přehlednější než pro nováčky, ale učit se člověk musí neustále, takže beru tuto práci jako příležitost se vzdělávat.

Tomáš Cablak

Na čem zrovna pracuješ v zastupitelstvu? Co se u vás už povedlo dotáhnout do konce?

Moje práce se vždy odvíjela zejména od toho předat informace i strategická rozhodování o městě občanům. Takže již osm roků se snažím prosadit, aby ze zastupitelstva byl video-audio záznam a je možné, že to na podzimním zastupitelstvu dopadne dobře. Je to vlastně Pirátská strategie, vše, co se děje na městě je veřejné a město má být zpřístupněno občanům na webu města např. registr smluv, transparentní účet, materiály ze zastupitelstva, rady, komisí, výborů, soudní rozhodnutí ve věci zámeckého areálu, pokoutné privatizace ve VaK Zlín, kde sehráváme svou ne-bezvýznamnou roli a spoustu dalších věcí, třeba projektových dokumentací, kterých jsou plné šuplíky. Těch věcí by se dala najít řada, občan je o všechny tyto informace ošizen, a to je špatně. Nyní pokud zastupitelstvo rozhodne, že bude chtít zrušit historickou část hřebčína, tak se o tomto kroku pokusíme vyhlásit referendum, aby o takto zásadní otázce pro město rozhodli občané.

Co bys na závěr vzkázal všem našim voličům a občanům?

Demokracie je součást rozhodnutí většiny obyvatel, a já bych si přál, aby rozhodování o městě, státu, ale i o globálních problémech řešilo více a více lidí/občanů. Přál bych si, aby si nenechali vnutit ani ukradnout svobodu projevu a rozhodování, jako se tomu dělo v minulosti a děje se i nyní. Ta lhostejnost, nebo i bezradnost rodičů nesmí dusit mladou generaci podílet se na věcech veřejných. Společnost potřebuje mladou generaci, aby si našla své místo v demokracii a ta zatím chybí. Tedy chtěl bych všechny srdečně poprosit, aby se více podíleli na rozhodování ve svém městě a nenechali to jenom na politicích.

Tomáš Cabla


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články