V dnešním hlášení od kormidel jsme se vydali do Valašského Meziříčí za členkou školské komise a učitelkou Renatou Gehringer. Více o jejím životě nebo práci pro město se dozvíte v dnešním rozhovoru.

Renato, představ se nám

Narodila jsem se na Velký pátek a do svých čtyř let vyrůstala na moravsko-slovenském pomezí v malebné vesničce Střelná. Můj dědeček z maminčiny strany, pocházející z Neumětel slavných i díky památníku Šemíka, byl myslivec, včelař, sadař, v mých očích ten nejlepší hospodář. Předal mi mnohé. Nejvíce lásku k přírodě a potřebě ji chránit, k sebevzdělávání a k četbě. Také k odvaze se ozvat, pokud cítím, že je něco špatně. Což je také jeden z důvodů, proč jsem se přidala právě k Pirátům. Z pohraničí se naše rodina přestěhovala za prací, kdy oba rodiče začali působit v Urxových závodech ve Valašském Meziříčí. Navštěvovala jsem zde základní školu, sportovala, ráda chodila na přednášky na hvězdárnu, kdy jsem s obdivem vzhlížela k nebi a trápila se nad nemožností pochopení nekonečna. Střední školu jsem pak absolvovala v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm studiem SPŠE v oboru mikroelektronika. Po maturitě v roce 1988 jsem se hlásila na Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc ke studiu učitelství matematiky a fyziky. Byť jsem přijímací zkoušku složila na výbornou, pak jsem ale při ústním pohovoru pohořela. Moji rodiče v totalitní době opakovaně odmítli „lákavou“ nabídku vstupu do KSČ. Tím jsem byla i já tamním politickým systémem ocejchována a dveře mého dalšího vzdělávání byly uzamčeny. Revoluce pak prolomila ledy bolestného osobního zklamání z nečestných počinů totality. Již žádný kádrový posudek, jen úspěšné složení přijímacího řízení s přihlédnutím k prospěchu na SŠ. Celoživotní sen, stát se učitelkou matematiky, se díky 12. semestrům náročného studia a osobního odříkání tímto naplnil.

<embed alt="Renata Gehringer" embedtype="image" format="left" id="5980" />

Jak vnímáš život v naší republice?

Po sametové revoluci se otevřela všem našim občanům široká cesta nadšení k vytoužené demokracii. Mohli jsme svobodně prakticky kamkoliv vycestovat a bez obav se vyjadřovat k pražskému jaru, invazi vojsk Varšavské smlouvy, letité okupaci naší země, k trestuhodným počinům komunismu beze strachu. Milovala jsem Václava Havla. Když byl jako bývalý disident a neúnavný kritik komunistického režimu zvolen prezidentem, plakala jsem dojetím a usmívala se nad jeho povytaženými kalhotami při promenádě před nastoupenou hradní stráží. Jeho heslo „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ se stalo mottem i mým. Pak šlo vše tak nějak od desíti k pěti. Amnestie, která ukončila řadu kauz závažné hospodářské kriminality a korupce definitivně završila zbytky důvěry, které jsem do Václava Klause vkládala. Průkopník utahování opasků tímto pro mne definitivně skončil. To, co předvádí Klausův následník na postu prezidenta je další, do nebe volající hanba. Přidáme-li koření v podobě stávajícího pana premiéra, pak je politické dění v dlouhodobém varu a hrnec trpělivosti našeho národa přetéká stále větší měrou.

Jsi učitelkou v Odrách a k tomu ještě studuješ v Olomouci, stíháš také odpočívat a užívat si malebné valašské krajiny?

V Odrách vyučuji matematiku, informatiku a etickou výchovu. Pokud je ve škole výborná organizační základna, zdravé, slušné a plně profesně kompetentní vedení, pak i celý učitelský sbor září spokojeností. To se přímo promítá do pracovního nasazení všech ve škole přítomných a dobrá nálada pak panuje stále. Práce je mi báječným koníčkem, pak i únava je minimální. Přiznám se, že i když tělem odpočívám, tak hlava pracuje stále. Vymýšlím, jak co nejlépe aktivizovat své studenty k zájmu o předmět, k pochopení učiva, k lepšímu zapamatování si náročných pojmů a postupů pomocí různých mnemotechnických pomůcek. Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila použití metod kritického myšlení ve výuce etické výchovy a křesťanství, kterou tvořím v návaznosti na loni obhájenou práci bakalářskou. Letitá pedagogická praxe mi v tomto značně napomáhá, jak a čím zvídavé i pasivnější studenty co nejvíce zaujmout a motivovat v oblasti např. světových náboženství, knihy knih, původu a smyslu Desatera, či nebezpečí náboženského extrémismu. Odpočívám sportem, pobytem v přírodě, procházkami s boloňským psíkem, houbařením, četbou, sledováním dokumentárních filmů. S manželem podnikáme moto-vyjížďky za krásami naší vlasti. Ráda poznávám nová místa, odlišné kultury, vždy dokumentuji a svá poznání prezentuji dále. Hrát si s vnoučaty je odpočinek nejkrásnější.

<embed alt="Renata Gehringer" embedtype="image" format="left" id="5981" />

Ve Valašském Meziříčí jsi členkou několika komisí, jaké jsou tvé hlavní aktivity?

Jako nezávislý příznivec Pirátů jsem byla pro volební období 2018 – 2022 nominována nejen do Komise pro školství, ale stala jsem se i členkou komise bytové a Místní komise 3 Štěpánov. Nyní se připravují nová pravidla pro přidělování městských bytů, bytů zvláštního určení, i bytů sociálních. Silně se zde prolínají mé zkušenosti z profese učitelky se sociální oblastí, a proto bych se chtěla zaměřit na pomoc zvláště rodinám s malými dětmi. Ve školské komisi usiluji o to, aby se mohly propojit všechny školy zřizované městem tak, aby výsledné kroužky, sportovní akce a jiné byly více provázány s Městem a otevřeny všem dětem včetně školních sportovišť. Na místní komisi Štěpánova pak řešíme zejména tuto čtvrť, jelikož zde taky bydlím, mám k této problematice blízko. Sídliště již sice bylo revitalizováno, ale nyní se zaměřujeme na opravu stávajících atrakcí, ale hlavně plánovanou výstavbou bytového domu nad samoobsluhou Štěpánov, kde nám občané dávají řadu podnětů a připomínek, včetně třeba podzemních garáží, protože se bojí zhoršení životního prostředí a ztráty volné plochy u svých domů.

Jaké vidíš pro Piráty největší výzvy ve městě do budoucna a jaký bys předpověděla jejich vývoj?

Místní Piráti mají široký rozhled a spoustu vizí. Chtějí být co nejvíce otevření obyvatelům města a naslouchat jejich potřebám. V nebližší době vidím potenciál v rozšíření participace, ekologické osvěty a moderních řešeních třídění odpadu, záchranu a péči o zeleň, obnovu vodního hospodaření s vodou, pokračování v konceptu Smart Cities a budování moderních, energeticky nenáročných a ekologických vychytávek pro místní občany. V návaznosti na integrovanou krajskou hromadnou dopravu vylepšit koncept dopravní obslužnosti, zvážení grantů pro lékaře a zubaře, kterých je nedostatek a odchází za lepšími platovými podmínkami. Toho samozřejmě Piráti chtějí dosáhnout s vyrovnaným rozpočtem. Ne s deficitním, jak je tomu nyní. Vše je otázkou finanční dostupnosti projektů a rozdělení do krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých sekcí.

Co bys na závěr vzkázala všem našim voličům a občanům?

Řada přátel a známých vyslovuje podporu Pirátům jen slovní, bohužel se jim k volebním urnám jít nechce. Plamenným hláškám: „Ze zásady k volbám nepůjdu!“ skutečně nerozumím. Pak se všem těmto „zásadovým“ musí tak nějak hůře nadávat na volební přešlapy kolem nás. Velmi mě těší zájem mých studentů, kteří se voleb nebojí, jdou hlasovat s nadšením, pádnými argumenty a pocitem hrdosti, že mohou prezentovat svůj vlastní názor. Nebuďte, prosím, lhostejnými občany. Staňte se aktivními voliči.

<embed alt="Renata Gehringer" embedtype="image" format="left" id="5982" />