Humans of Piráti: Denis Rychtar: Rodina je můj hnací motor, pro ní chci lepší kraj

Humans of Piráti: Denis Rychtar: Rodina je můj hnací motor, pro ní chci lepší kraj

Dobrého nepálí, a tak plivu oheň! Kromě toho jsem taky hrdý táta dvou dětí a zastupitel ve Valašském Meziříčí.

V poslední době mě čím dál více těší podílet se na dění u Pirátů. Založili jsme u nás ve ValMezu místní sdružení, pořádáme koncerty, úklidy a nasloucháme občanům! Nejvíc je však pro mě moje rodina a mé dvě úžasné děti, které jsou mým hnacím motorem, abych právě pro ně vylepšil naše město.

Celková nespokojenost s fungováním státní správy, stagnace vývoje a nevyrovnaná koncepce ekonomických zájmů vůči ekologii mě přitáhla už v roce 2013 k Pirátům. Největším zážitkem pro mě bylo Celostátní fórum v roce 2018, které se konalo v Brně. Poznal jsem na jednom místě spoustu lidí z celé republiky, kteří měli podobné názory jako já. Zkrátka jsem se necítil vůbec jako na ‘sjezdu’ politické strany, ale ve společnosti fajn lidí, kteří se snaží táhnout za jeden provaz.

Občanům jsem slíbil, že pokud mě zvolí zastupitelem, budu svou odměnu věnovat na dobročinné účely, a tak i činím! Za již skoro dva roky jsem věnoval několik tisíc na podporu útulků, mateřským školám či na podporu kulturních akcí.

Ve svém životě chci dosáhnout toho, aby kraje a města byly nejen dobrými hospodáři, ale také aby občanům zjednodušovaly kontakt s úřadem a nezahlcovaly je zbytečnými papíry. Chci, aby města, stát a hlavně občané mysleli na udržitelný rozvoj a ekologii. A k tomu se chci přičinit.“

Denis Rychtar Kandidát do zastupitelstva Zlínského kraje

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články