Digitální technická mapa je krok vpřed v digitalizaci. Zefektivní územní plánování i stavební řízení

Digitální technická mapa je krok vpřed v digitalizaci. Zefektivní územní plánování i stavební řízení

Ve Zlínském kraji se rozběhly práce mapování a pořizování dat pro projekt Digitální technická mapa České republiky. Ta má umožnit přesnější územní plánování, zjednodušit stavební řízení a zefektivnit procesy veřejné správy.

“V kraji probíhá pořizování leteckých měřických snímků a mobilního mapování. Na základě těchto podkladových dat budeme moci sjednotit a upřesnit údaje ze současné Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Opravíme a doplníme chybějící údaje. U vybraných obcí bude probíhat i mapování technické infrastruktury, tedy kanalizací, veřejného osvětlení a vodovodů” uvedl radní Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast digitalizace, a dodal: “Vyhledávání starých nezdokumentovaných sítí je tak trochu detektivní práce, u které je potřebná součinnost pracovníků obce a někdy i dalších pamětníků z řad obyvatel obce.”

“Spuštění krajských digitálních technických map bude 30. června 2023, poté začne běžný provoz a aktualizace. „Není reálné do tohoto data zmapovat veškeré zastavěné území a chybějící dopravní a technickou infrastrukturu, ale podstatná část kraje už bude hotová,” doplnil Jaroš.

Ve Zlínském kraji je situace jiná než v ostatních krajích. Zlínský kraj byl v České republice první, který se zapojil do pilotního projektu Jednotné digitální technické mapy, JDTM ZK tak funguje již 18 let a má zmapovanou velkou část intravilánů obcí. Do doby vzniku nové DTM se bude kraj snažit udržet provoz JDTM ZK ve stávajícím rozsahu.

Digitální technická mapa bude povinná pro celou Českou republiku od 30.6.2023. Jednotnou digitální technickou mapu Zlínského kraje najdete zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články