Digitální technická mapa kraje bude aktualizovaná o nová území

Digitální technická mapa kraje bude aktualizovaná o nová území

Krajští radní schválili dodatek ke smlouvě o realizaci projektu Digitální technické mapy.

Mapa bude aktualizovaná jak o nová území, tak o novou dopravní a technickou infrastrukturu v majetku kraje. Nový dodatek má zabezpečovat jednodušší spolupráci s jednotlivými obcemi kraje.

“Před zahájením prací na sběru podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních je vždy nezbytné dosáhnout dohody s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem o převzetí a následné aktualizaci nově pořízených dat. Dodatek, který jsme schválili, řeší právě součinnost při pořizování dat v průběhu realizace projektu digitální mapy a zodpovědnost za získaná data,” řekl pirátsky radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast digitalizace.

Zlínsky kraj byl v České republice první, který se zapojil do pilotního projektu Jednotné digitální technické mapy. Digitální mapa bude zveřejněná do konce června 2023 a bude sloužit uživatelům jako jsou investoři, správci inženýrských sítí, občanům, veřejné správě, projektantům a geodetům. Cílem sběru a zveřejněni těchto dat je urychlení přípravy staveb, územního plánovaní a správa a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články