Předejít výpadku ve financování na začátku roku pomůže 449,1 milionu korun od Zlínského kraje - téměř o 100 milionů více než vloni!

Už v říjnu mohou poskytovatelé sociálních služeb zažádat o finanční výpomoc na první čtvrtletí příštího roku. Nemusíte mít tedy obavy, že by služby na začátku roku neměly peníze.

Výpadek financování sociálních služeb na začátku roku je bohužel každoročním evergreenem. Ve Zlínském kraji nechceme, aby poskytovatelé museli složitě řešit, kde seženou peníze na překlenutí období mezi 1. lednem a vyplacením první zálohy státního příspěvku. Díky našemu programu návratné výpomoci nebude plnohodnotné fungování sociálních služeb na začátku roku ohroženo,“ shrnula naše Hana Ančincová - statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje .

Výzva pro žadatele je zveřejněna na webu Zlínského kraje: https://zlinskykraj.cz/navratna-financni-vypomoc...

375170486_704829965015752_4456413175376895993_n