Dostupná zdravotní péče a sociální služby jako priorita

Dostupná zdravotní péče a sociální služby jako priorita

Jestli bychom měli jmenovat hlavní oblasti, které jsou základem toho, co kraj svým občanům poskytuje, tak jsou to zdravotnictví a sociální služby. Jsou ale tyto dvě oblasti připraveny na demografický vývoj? Vzhledem k výsledkům demografické predikce očekáváme snížení počtu narozených dětí, a naopak výrazné navýšení počtu seniorů. Stručně řečeno málo rodíme, a bude se navyšovat počet seniorů. Ve zdravotnictví se to samozřejmě projeví ve zvýšeném počtu pacientů z této cílové skupiny a s tím související požadavky na lůžkové kapacity, přístrojové vybavení a lékařský personál. Současně dojde ke zvýšení navazující potřeby sociálních lůžek a potřeby domácí péče o starší pacienty. Tato situace klade velké potřeby na provázanost zdravotní a sociální péče, stojí před námi mnoho výzev, jak podpořit občany v běžných i tíživých situacích.

Náš plán pro sociální oblast počítá s rozšířením terénních odlehčovacích služeb, denních stacionářů či svépomocných a neformálních skupin. Zároveň budeme podporovat další rozvoj paliativní péče poskytované jak v zařízeních, tak v domácím prostředí. Domov se nedá ničím nahradit. Lidé patří ke své rodině, do svého rodného prostředí, do naší společnosti a my jim to chceme umožnit. Sociální služby jsou zacíleny na podporu těch nejzranitelnějších skupin obyvatel, kteří se bez pomoci jiných neobejdou. Mají proto často velmi intimní povahu, je zde důležitý citlivý přístup a úspěch mnohdy závisí na rodinných a pevných vazbách uživatelů v rámci komunity.

Sociální politika musí být uzpůsobena především podle potřeb občanů. V dnešní moderní době je potřeba i sociální politiku účinně inovovat. Budeme podporovat inovativní služby, přístupy a formy spolupráce. Chceme pomáhat chytře, účelně a na míru potřebám lidí. Sociální problémy neřeší jen "sociálka". Problémy na sebe často nabalují další problémy. Aby se dostalo pomoci včas, je nutná spolupráce všech aktérů, kteří pomoc nabízejí, ať už z resortu školství, zdravotnictví, spravedlnosti nebo sociálních věcí. Včasné zjištění problému je prvním krokem k řešení. Je nutné, aby kraj byl schopen jednoduše a přehledně zajistit informace o dostupnosti zdravotní péče v okolí spoluobčanům. V současnosti neexistuje žádný přehled dostupné péče, tyto informace mohou občané získat pouze u svých zdravotních pojišťoven. Založíme krajský systém ukazující dostupnost zdravotní péče.

V neposlední řadě bych chtěla vyzdvihnout roli zdravotnictví i sociální oblasti jako významného zaměstnavatele v regionu. Tam, kde to bude v krajské kompetenci, či sám jako zaměstnavatel, bude umožňovat zavedení částečných úvazků a podporoval benefity ve formě dětských skupin nebo školek, a pomáhal tak rodičům i pečujícím lépe skloubit pracovní a rodinný život.

Na krajské úrovni chceme také nově založit leteckou záchrannou službu, která umožní zrychlit akční rádius zdravotní péče a také vytvoří nová pracovní místa. Co v kraji dále chybí je zubní pohotovost, se kterou také naše koncepce zdravotnictví počítá, jelikož komplexnost a dostupnost zdravotní péče ve Zlínském kraji, je pro nás opravdu hlavní prioritou.

Během nouzového stavu v nedávné době jsme byli svědky toho, co by se dalo pojmenovat jako občanské krizové zázemí. Stovky cizích lidí si navzájem pomáhali, tisíce jich byli připraveni podělit se o svůj volný čas a pomáhat ostatním. Věřím, že podobnou energii, solidaritu a lidskost přineseme jako Piráti i na kraj. Máme šanci změnit budoucnost, budoucnost kraje. Chce to změnu!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články