Dvě ženy a tři muži, Piráti ve Zlínském kraji znají čelo krajské kandidátky

Dvě ženy a tři muži, Piráti ve Zlínském kraji znají čelo krajské kandidátky

Piráti si prostřednictvím internetového hlasování vybrali z více než patnácti nominantů pět čelních osobností do krajských voleb. Spolu s kandidátkou na hejtmanku Hanou Ančincovou budou na kandidátce zlínský radní Jiří Jaroš, zastupitel z Valašského Meziříčí Denis Rychtar, architekt z Kroměříže Jakub Zach a zlínská zastupitelka a ekonomka Zuzana Fišerová.

“Podporu od členů získali kandidáti, kteří svou dlouhodobou prací ukazují své kvality, jsou za nimi vidět výsledky a věřím, že i na krajské úrovni nás budou dobře reprezentovat. Do voleb nás povede tým odborníků i s bohatou zahraniční zkušeností,” zdůraznil předseda Pirátů ve Zlínském kraji Vratislav Krejčíř.

Nově vzniklý tým pro krajské volby pozitivně zhodnotila také již dříve zvolená lídryně Hana Ančincová: „Jsou to kvalitní kandidáti a lidé na pravém místě. Věřím, že práce s tímto odborným týmem nám otevírá cestu ke spolupráci napříč všemi důležitými tématy.“

Dvojkou pirátské kandidátky se stal Jiří Jaroš. „Jako garant krajského expertního týmu pro oblast IT se chci zejména zabývat otázkou digitalizace a přebytečnou byrokracií. V krajském zastupitelstvu se chci zaměřit také na lepší čerpání dotací z Evropské Unie,“ uvedl po svém zvolení zlínský radní.

Z třetího místa bude kandidovat zastupitel z Valašského Meziříčí Denis Rychtar, který ke své kandidatuře dodává: „Díky mé dlouholeté práci v oblasti životního prostředí se chci zasadit zejména o lepší adaptaci na změnu klimatu a boj se suchem, například prostřednictvím obnovy lužních lesů. Důležitá bude pro mě také práce ve výboru pro rozvoj venkova.“

Kandidátem ze čtvrtého místa bude architekt Jakub Zach, aktuálně člen výboru pro územní rozvoj a komise pro památkovou péči v Kroměříži „V práci pro náš kraj se zaměřím zejména na koncepci územního rozvoje, tak aby jednotlivé mikroregiony a města více spolupracovaly, to velmi souvisí se zásadami územního rozvoje a také dopravou, která je pro náš kraj stěžejní. Nebudu se zabývat pouze infrastrukturou, ale také její koncepcí a integrovaným dopravním systémem.”

První pětku kandidátky uzavírá ekonomka a zastupitelka Zlína Zuzana Fišerová: ”Má práce bude vycházet zejména z expertních týmů, v nichž jsem členem. Svou aktivitu tedy budu směřovat k oblasti cestovního ruchu, kultury a rozvoji regionu ve smyslu podpory rekreačních funkcí, nedílnou součástí takových projektů pak musí být efektivně využité dotační tituly, o což se zasazuji i ve Zlíně.”

Piráti nabízí alternativu kraje bez korupce, nesmyslných dotací, politických trafik a klientelismu. Chceme, aby krajské úřady nebyly pro aktivní občany byrokratickou překážkou, nýbrž příležitostí zapojit se do veřejného dění a rozvoje svého okolí. Budeme usilovat o dobře fungující a prosperující kraje, které svým obyvatelům poskytují kvalitní podmínky pro život a zároveň dbají o dlouhodobou udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

<h1></h1>

Jiří Jaroš (1974) je pirátský radní ve statutárním městě Zlíně, garant krajského expertního týmu pro oblast IT a smart cities a místopředseda krajského sdružení Pirátů. Vystudoval obor Inženýrské informatiky na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde pracuje od roku 2005 v Univerzitním institutu a Centru polymerních systémů. Aktivně se podílel na tvorbě e-learningu, online vzdělávání a videokonferencí na této univerzitě. Jako radní Zlína se soustředí zejména na oblast IT jako jeho gesční oblast, digitalizaci úřadu, využívání chytrých technologií ve městě a čerpání evropských grantů. Jako krajský zastupitel chce podpořit pirátskou vizi kraje nové generace, usnadnit lidem komunikaci s úřadem a zbavit je zbytečné byrokracie.

Denis Rychtar (1990) je členem zastupitelstva ve Valašském Meziříčí. Již v roce 2013 vstoupil k Pirátům. založil místní sdružení ve Valašském Meziříčí a byl také členem krajského předsednictva. Jeho aktivity směřují zejména k ochraně životního prostředí a zvířat. S místními umělci a studenty se věnuje projektu Barevné město. V krajském zastupitelstvu se bude věnovat ochraně zemědělské půdy, adaptaci na změnu klimatu, boji se suchem či rozvoji venkova.

Jakub Zach (1984) je Pirát z Kroměříže a místopředseda místního sdružení, garant expertního týmu pro oblast územního rozvoje, profesně pak působí jako architekt a urbanista. Vystudoval Architekturu a urbanismus na Vysokém učení technickém v Brně, má za sebou několikaleté zkušenosti z českých i zahraničních projektů, aktuálně se věnuje zejména problematice brownfieldů. V případě zvolení se bude soustředit na agendu týkající se územního rozvoje a spolupráce měst s mikroregiony či na dopravu a integrovaný dopravní systém.

Zuzana Fišerová (1979) je zastupitelka statutárního města Zlína a profesně pracuje jako ekonom, zabývá se rovněž přednáškovou činností a vědeckým výzkumem dopadů insolvenčního řízení na ekonomické subjekty. Vystudovala obor finance na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Karlově univerzitě v Praze získala magisterský titul v oboru mediálních studií. Rok studií strávila také ve finské Jyväskyle, ve Zlíně poté dokončila doktorát z financí. Ve Zlínském kraji se chce věnovat zejména rozvoji regionů a infrastruktury ve smyslu podpory rekreačních funkcí a turistiky. Dalším blízkým tématem bude čerpání dotací či mezikrajská spolupráce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články