Ekologická havárie na Bečvě si vyžádala první použití zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě v Česku

Ekologická havárie na Bečvě si vyžádala první použití zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě v Česku

Kvůli havárii na řece Bečvě bude poprvé v ČR aplikován zákon o ekologické újmě.

Tento krok vede k větší prevenci znečištění životního prostředí, a zároveň prosazuje princip, že znečišťovatel platí za způsobené škody. Na příkladu Bečvy bude hodnocena nejen škoda na mrtvých rybách, ale i škoda na říčním ekosystému jako takovém. Nápravná opatření mají přispět k nasazení nových ryb, celkové regeneraci ekosystému a nahrazení škod.

K aplikaci zákona se vyjádřil i poslanec a člen Výboru pro životní prostředí František Elfmark:

"“O možné aplikaci zákona o předcházení ekologické újmě na případ Bečvy jsme diskutovali již na jednání Sněmovny v době po havárii. Jelikož na Bečvě dle mého názoru ekologická újma vznikla, považuji použití tohoto nástroje za logické."

Dosavadní náklady na obnovu ekosystému Bečvy nesl Český rybářský svaz z vlastních zdrojů a z příspěvků dárců na transparentním účtu Bečva 2020. Nové náklady na opatření bude hradit Česká inspekce životního prostředí ze státního rozpočtu, finální náklady však ponese viník otravy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články