Nový balíček oběhových zákonů, platný od letošního ledna, obsahuje odkazy na řadu prováděcích předpisů. V čem je problém? Tyto předpisy nebyly dosud vůbec vydány. Proto jsem se rozhodl interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce.

"Už od ledna platí nový balíček oběhových zákonů. V čem je problém? Odkazuje na řadu prováděcích předpisů, které ale neexistují. Apeluji na ministra Brabce, aby byly projednány a nekomplikovali lidem, či hospodářům život," říká František Elfmark.

"Obrací se na mne lidé, kteří pracují jako odpadoví hospodáři či podnikoví ekologové a zajímá je, zda nemám novinky ohledně Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, kterou potřebují ke své práci. Ta již prošla připomínkovým řízením, avšak dále v legislativním procesu se neposunula. Jelikož mám pouze neurčité informace o tom, že k jejímu vydání by mělo dojít pravděpodobně v červenci, obrátil jsem se s dotazem v podobě interpelace na ministra Brabce," doplňuje Elfmark.

<h1>Text interpelace</h1>

S novými zákony tzv. oběhového balíčku je spojeno mnoho prováděcích předpisů. Některé z těch zásadních však dosud nebyly vydány. Bez Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady mají odpadoví hospodáři velmi ztíženou roli, neboť nemohou bez znalosti této vyhlášky např. sestavovat Provozní řády. Chtěl bych proto požádat pana ministra Brabce, aby zodpověděl následující otázky:

1. Kdy bude projednána a vydána Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady?

2. Čím se mají odpadoví hospodáři řídit do té doby?

Vážený pane ministře, prosím Vás o rychlou odpověď.