Jak se daří otrokovickým Pirátům?

Jak se daří otrokovickým Pirátům?

V Otrokovicích jsme ve volbách díky vám uspěli a můžeme se podílet na chodu města. Máme tak jedinečnou příležitost plnit náš program, a to se zatím daří. V rámci podpory mládežnického sportu se jako členové Občanů OE s podporou Pirátů pravidelně a aktivně účastníme všech setkání Komise mládeže a sportu, kde máme jeden z nejdůležitějších úkolů v podobě kontroly přípravy Plánu rozvoje sportu pro město Otrokovice. Práce na něm probíhá již téměř rok a v dalších měsících očekáváme jeho dokončení a představení veřejnosti. Cílem by měla být optimalizace provozu sportovišť ve městě po stránce návštěvnosti i financování.

Další aktivity vyvíjíme ohledně zázemí v oblasti přístaviště u řeky Moravy. Již nyní byla zadána projektová studie pro dané území a z naší strany probíhá sběr dalších informací, které chceme využít pro změnu této oblasti na důstojné zázemí pro všechny kolemjdoucí, na kole jezdící i kolem plavící se návštěvníky.

Blíží se také výstavba parkovacího domu u Polikliniky, kde jsme iniciovali osazení moderními technologiemi jako je například ukazatel obsazenosti nejen na místě, ale také online. Všechny tyto technologie, včetně samotné stavby mají být zrealizovány ještě letos.

Moderní Otrokovice vděčí za svůj vznik bratřím Baťům. Zatímco památka Tomáše je již několik let uctívána u pomníčku místa nehody v areálu Tomy a u sochy v parku před Společenským domem, na Jana Antonína se z politických důvodů poněkud zapomnělo. My jsme zareagovali na snahu o připomenutí J. A. zhotovením busty a vyhodnotili ji jako nedůstojnou významu člověka, který měl pro Otrokovice daleko větší význam než jeho bratr. Připojujeme se tedy ke snaze zhotovit pro J. A. obdobný památník se sochou v parku naproti bratra Tomáše.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články