Humans of Piráti: Jakub Zach: Pokud chci něco dokázat, musím vylézt ze své ulity

Humans of Piráti: Jakub Zach: Pokud chci něco dokázat, musím vylézt ze své ulity

Miluji umění, fotografii a zejména architekturu. Již během zaměstnání jsem vystudoval architekturu a nyní je pro mě urbanismus a architektura každodenní chleba. Mám pocit, že z naší společnosti postupně mizí tradice, hlavně ve větších městech či regionech. Mým největším přáním v životě je šťastná a zajištěná rodina. Chci, aby moje děti vyrůstaly v moderně smýšlející společnosti bez předsudků, chci aby zažily staré tradice na vesnicích, které se pomalu vytrácí, a chci, aby vyrůstaly s moderními technologiemi, které budou energeticky a ekologicky šetrné.

Jako každý architekt vím, že pokud chci něco změnit ve veřejném prostoru, musím pro to i něco udělat a vylézt ze své pohodlné ulity. Stejně tak chci jako každý, aby po mě něco zůstalo a když už to nebudou stavby jako opera v Sydney, tak alespoň Zlínský kraj podporující kulturní tradice, dostupný všem pomocí moderní dopravní sítě, kraj s dostatkem pracovních příležitostí.

Dlouhou dobu jsem vnímal Piráty jako stranu plnou těch divných pankáčů. To se změnilo, jakmile jsem pár z nich potkal osobně, prozkoumal jsem jejich program a zjistil jsem, že to není jenom legalizace či digitalizace, ale že nabízejí plnohodnotný středopravicový program, který ukazoval na problémy a reálně se je snažil řešit, prostě žádné pohádky. A na to bych rád navázal i v našem kraji.”

Jakub Zach Kandidát do zastupitelstva Zlínského kraje


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články