Moderní doprava 21.století z pohledu informačních technologií

Moderní doprava 21.století z pohledu informačních technologií

Česká republika a jednotlivé kraje jsou pozadu se zaváděním nových technologií usnadňující práci s daty, plynulosti dopravy a její optimalizaci a řízení. Zlínský kraj bohužel nevyjímaje. Zavádění IDS (integrovaný dopravní systém) Zlínského kraje drhne, a to i kvůli rozporuplnému výběrovému řízení na krajského dopravce, kdy toto výběrové řízení šetřil i UOHS.

Nové systémy nejen že mohou pomoci v každodenním životě lidí využívající hromadnou veřejnou dopravu, ale mohou pomoci plynulosti provozu nejen na železnici, ale i na silnicích a celkově při správě a řízení dopravy v kraji. Jedním z takových systémů je chytré řízení dopravy například na hlavních tratích měst (Zlín-Otrokovice, průtah Kunovice-U.H-St. Město, kdy plynulosti dopravy pomáhá elektronické dopravní značení, automaticky upravující počet pruhů nebo rychlost na základě hustoty dopravy, čímž by došlo k větší plynulosti dopravy a tím pádem menší stojící kolony.

V IDS by elektronické a informační systémy měli být zaváděny hlavně pro řízení provozu (v tuto chvíli v rámci IDS Zlínského kraje funguje pouze CED – centrální dispečink) a dále pro podporu cestujících. Ti by měli co nevidět mít možnost si přes mobilní telefon, tablet nebo počítač prohlédnout všechny jízdní řády v kraji a navazující spoje mimo kraj. Vidět aktuální výluky, náhradní spoje, a hlavně rovnou zakoupit jízdní doklad.

Je s podivem, že tyto systémy ještě nevyužíváme. V době, kdy se ekonomice vedlo, nezaměstnanost byla několik let na rekordním minimu, měl kraj investovat do budoucnosti infrastruktury a zajištění tak budoucí konkurenceschopnosti s ostatními kraji v rozvoji či nabídce pracovních a investičních míst. Bohužel současné vedení kraje má očividně jiné priority a veškeré veřejné finance chce využít na možnou privatizaci krajského zdravotnictví přes novostavbu krajské nemocnice Jiřího Čunka.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články