Krajští radní schválili finanční podporu pro jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu. Dotace ve výši 2 milionů korun budou po schválení krajským zastupitelstvem rozděleny mezi 87 žadatelů. Mezi nimi jsou projekty a sportovní akce jako Běh na Svatý Hostýn, Bikemaraton Drásal, Přebor Zlínského kraje v bowlingu, Valašská rally, Mistrovství ČR v ploutvovém plavání a rychlostním potápění mládeže nebo Dějepisná soutěž studentů gymnázií.

"Prostřednictvím tohoto krajského dotačního programu chceme pomoci zvýšit sportovní úroveň dětí a mládeže i nabídku volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Podporovány tak jsou například běžecké a cyklistické závody, fotbalové, hokejové, tenisové turnaje, taneční soutěže, motoristický sport, ale i vědomostní soutěže a olympiády mládeže. O dotaci na pořádání akce si mohou zažádat právnické osoby vyjma obcí a svazků obcí a také organizací zřizovaných Zlínským krajem," informoval radní pro oblast mládeže a sportu Jiří Jaroš.

Radní také schválili finanční příspěvek ve výši 3 milionů korun pro hokejový klub PSG Berani Zlín, který jej využije pro svoji sportovní a provozní činnost.