Zlínský kraj pořádně šlápl do digitalizace. Na spadnutí je nejen spuštění Portálu občana, ale také digitální technické mapy, která bude velkým pomocníkem obcím, podnikatelům i občanům. Jak prozradil krajský radní Jiří Jaroš, nejdál ze všech krajů je ten Zlínský také v rozvoji 5G sítí. „V budoucnu nebude muset být lékař u operace osobně, bude mít brýle pro virtuální realitu a nástroje ovládat na dálku. Roboti na bázi umělé inteligence mohou být také velmi užitečnými průvodci a pomocníky pro orientaci na velkých plochách, jako jsou letiště nebo nemocnice,“ představuje jednu z vizí Jaroš, který je zároveň rád také za to, že Zlínský kraj za poslední roky navýšil podporu sportu z někdejších 20 milionů na současných více jak 100 milionů korun ročně.

Když jste se zhruba před třemi a půl rokem stal členem Rady Zlínského kraje, dostal jste do vínku mimo jiné také digitalizaci našeho kraje. Když se dnes ohlédnete, co se vám z původních plánů v této oblasti podařilo realizovat a co naopak zůstává stále v šuplíku?
Máme prakticky hotovou digitální technickou mapu Zlínského kraje, která bude bez nadsázky revolucí v oboru. Naplno běží příprava několika projektů zaměřených na využití 5G sítí a chystáme se vypsat veřejnou zakázku na takzvaný Portál kraje. Jeho prostřednictvím chceme komunikovat s občany, firmami či neziskovkami elektronicky, jednoduše, na „jedno kliknutí“. Chceme, aby nemuseli chodit na úřad a vše potřebné si vyřídili na dálku, z pohodlí domova. V běhu je i datový portál, který ale bohužel nestihneme dokončit v tomto volebním období.

Zmínil jste digitální technickou mapu. V čem bude tak revoluční a jak to vypadá s jejím spuštěním?
Mapa se stane užitečným pomocníkem při stavební a projektové přípravě, evidenci majetku nebo územním plánování, protože na jednom místě nabídne snadno a rychle podrobné informace o stavebních a technických objektech v území. Díky svým dlouholetým zkušenostem jsme v přípravě digitální technické mapy mezi ostatním kraji průkopníkem a lídrem. Aktuálně jsme krátce před jejím spuštěním, které se uskuteční 1. července.

Značnou pozornost věnujete také rozvoji 5G sítí, co je tady nového?
Také tady jsme nejdál ze všech krajů. Tři naše organizace už zpracovaly projekty, se kterými se nyní ucházejí o dotaci z Národního plánu obnovy. Zdravotnická záchranná služba chce prostřednictvím 5G sítí zajistit efektivní přenos dat mezi základnami, sanitními vozidly, zdravotnickými zařízeními a operačním střediskem. Hvězdárna Valašské Meziříčí zase řeší zajištění technických podmínek pro provozování speciálního simulačního a výukového centra pro pokročilé využití 5G technologií. Krajská nemocnice T. Bati chce vybudovat „kampusové“ sítě pro celý svůj areál za účelem zajištění konektivity personálu a digitalizace lékařských záznamů pro rychlý a spolehlivý přenos dat. Tím však nekončíme. Ve spolupráci s novou krajskou agenturou ZRIA, která má na starosti rozvojové projekty kraje, chceme připravit další projekty na využití 5G sítí například v dopravě, vzdělávání, v holešovské průmyslové zóně, ale třeba i ve zlínské zoo.

Nedávno jste se v americkém Austinu zúčastnil konference SXSW věnované digitalizaci a moderním technologiím. Co vás tam zaujalo?
Jsem moc rád, že jsem se mohl společně s náměstkem hejtmana Davidem Vychytilem a Petrem Kubíčkem z agentury ZRIA této konference zúčastnit. Každoročně totiž bývá plná vizionářů, přednášejí tam lidé z nejprestižnějších technologických firem světa, jako jsou Tesla, Apple, Google, Microsoft, Siemens. Jejím ústředním tématem letos byla umělá inteligence. Jak se na konferenci potvrdilo, umělá inteligence hraje čím větší roli ve školství, zdravotnictví, bezpečnosti i v mnoha dalších oborech.

V čem konkrétně nám může být užitečná?
Možnosti jejího využití jsou obrovské, například v medicíně nám může významně pomáhat při diagnostice nemocí. Tam, kde dnes hledá nález na snímku člověk, může být umělá inteligence přesnější. Umí odhalit věci skryté lidskému oku. Už dnes máme v nemocnicích roboty, s jejichž pomocí umějí lékaři operovat. V budoucnu nebude muset být lékař u operace osobně, bude mít brýle pro virtuální realitu a nástroje ovládat na dálku. Roboti na bázi umělé inteligence mohou být také velmi užitečnými průvodci a pomocníky pro orientaci na velkých plochách, jako jsou letiště nebo nemocnice.

Jaký je samotný Austin, který je hlavním městem Texasu? Může nám být v něčem vzorem?
Určitě ano. Texas má asi spousta z nás zafixovaný jako stát kovbojů a těžařů ropy, ale během posledních deseti až patnácti let zásadně změnil svoji tvář. Je nyní centrem technologií. Stěhují se tam firmy z Kalifornie. Například Tesla má v Austinu své vývojové centrum s tisícovkou zaměstnanců. A to vše díky spolupráci vlády, regionu a univerzity. To je model, který může být inspirací i pro nás, ve Zlínském kraji. Proto bychom chtěli s americkou stranou navázat a rozvíjet spolupráci.

Jak například?
Nabízí se partnerství mezi texaskou univerzitou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Pracujeme na tom, aby fungovaly výměnné pobyty studentů. Američané milují cestování po Evropě a my jim v tomto ohledu máme co nabídnout. Zlínský kraj by zase například mohl pomoci s financováním stáží našich studentů v USA.

Když je řeč o zlínské univerzitě, jak se kraji daří rozvíjet vzájemnou spolupráci?
Ano, naše společné směřování jsme nedávno stvrdili podpisem historicky vůbec první smlouvy o spolupráci. Tu chceme ještě více zintenzivnit. Jde přitom nejen o naši podporu doktorandů a postdoktorandů nebo vznik nových studijních oborů, ale univerzitě chceme finančně pomoci i se stavbou nové budovy technologické fakulty. Strojírenství nebo plastikářství jsou totiž pro náš region neméně zásadní než digitalizace nebo kreativní průmysly.

Do vaší gesce spadá také mládež a sport. Jak konkrétně kraj sportování dětí a mládeže podporuje?
O tom, že podpoře sportu přikládáme mimořádný význam, hovoří nejlépe, že jsme během posledních tří let celkové dotace mířící do této oblasti navýšili z někdejších 20 na současných 105 milionů korun. Těší mě, že se s velkým zájmem setkal náš dotační program na podporu sportovní infrastruktury, ve kterém si žadatelé mohou žádat o peníze na opravy hřiště, šaten nebo pořízení nezbytného vybavení. V poslední době jsme z něj 32 miliony podpořili 70 projektů. Jmenovitě zmíním například pořízení traktorové sekačky k údržbě sportovního hřiště v Návojné, rekonstrukci sportovních kabin ve Střílkách nebo opravu sportovišť v areálu Sokolovny Zlín.

Jaká je podle vás role obcí, kraje či státu při budování sportovní infrastruktury?
Národní sportovní agentura, která řeší poskytování podpory ve sportu na celostátní úrovni, samozřejmě nemá k dispozici tolik peněz, aby z ní pokryla všechny požadavky. Kraj a obce v tom tedy musejí pomoci. I proto jsme přišli se svým programem na podporu sportovní infrastruktury, ze kterého si mohou na peníze sáhnout i ty nejmenší obce.

Významnou podporu vkládá Zlínský kraj do mládežnických akademií. Vedle fotbalových jste stáli u zrodu dalších, například tenisové. Co je vaším cílem v práci s mládeží? Přivést děti a mládež ke sportu, anebo pomáhat v jejich sportovním růstu?
Mládežnické akademie jsou určené těm, kdo ve sportu vidí svoji budoucnost a hodlají se mu věnovat profesionálně. Chceme jim nabídnout nadstandardní podmínky a komplexní péči, včetně odpovídajícího stravování, rehabilitace, vzdělávání. Vloni jsme poskytli finance na fungování krajských sportovních akademií v atletice, házené, orientačním běhu a tenisu. Letos jsme se rozhodli rozšířit podporu o krajský mládežnický fotbal, běžecké lyžování, biatlon, cyklistiku, sportovní lezení a stolní tenis.

Jak už jste zmínil, finanční podpora sportu se ze strany Zlínského kraje za poslední roky dramaticky navýšila. Dosáhlo v tomto hejtmanství svého finančního stropu, nebo naopak vidíte možnost ještě dalšího nárůstu?
Peněz směřujících do sportu není nikdy dost, proto budu usilovat o to, abychom v nastoleném trendu pokračovali. Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že jde o dobře vynaložené prostředky, které podporují zdravý životní styl. S oblibou často říkám, že čím více budou lidé sportovat, tím méně budou potřebovat doktory a psychiatry.

Je o vás známo, že jste v minulosti působil jako profesionální fotbalista. Co dnes? Kopnete si ještě někdy do balonu?
Ano, pokud mám volnou neděli, nastupuji za Doubravy - Zlámanec, kdy mě trenér postaví většinou na posledních dvacet minut. Přes týden si pak občas zajdu zakopat s kamarády, to si nejraději stoupnu do brány a diriguji hru před sebou.

Autor: Karel Výborný