Komentář Hany Ančincové: Nová krajská nemocnice

Komentář Hany Ančincové: Nová krajská nemocnice

Až do odpoledního jednání krajského zastupitelstva Zlínského kraje to vypadalo, že jediným palčivým bodem ohledně zdravotnictví bude chystaná koncepce zdravotnictví. Zcela nečekaně zařadil hejtman bod plánované nové krajské nemocnice. Překvapení opozičních zastupitelů a těch neseznámených s tímto záměrem šlo hmatatelně cítit i přes stream.

Nedávno byla schválena studie na proveditelnost opravy stávající nemocnice a odborná i laická veřejnost zajásala nad skutečností, že konečně budeme mít k rozhodování dvě nezávislé varianty k objektivnímu posouzení. Opravit, či stavět.

Současná dopravní revoluce nám dává výstražným prstem najevo, že u těchto strategických rozhodnutí platí mnohonásobně dvakrát měř a jednou řež. Já osobně doufám, že nás do konce volebního období nečekají žádná taková překvapení a jsem zvědavá, jak včerejší rozhodnutí zahýbe současnou koalicí a voličskou podporou. Včerejším předložením tohoto bodu, který znamená přípravu investičního záměru za necelých 8 miliard, dostává transparentnost pořádně na zadek. Dle zákona o krajích má občan právo seznámit se s programem zasedání a vyjadřovat se k bodům programu. Což se u bodu nové nemocnice nestalo.

Server aktuálně.cz označil včerejší hlasování za majstrštyk hejtmana. Já osobně bych označila za majstrštyk v ohnutí zákona o krajích. Byť zákon umožňuje zařadit bod i v průběhu zasedání, nečekané zařazení bodu, který znamená největší investici v historii kraje za OSM! miliard jde proti principům stanovených tímto zákonem. Dle reakcí opozičních zastupitelů bude dán podnět na Ministerstvo vnitra na přezkum tohoto usnesení. To může dané usnesení přikázat zrušit a projednat znovu a řádně, nebo i potvrdit. A já se obávám, aby nám to nezačalo sloužit jako modelový případ do budoucnosti. Do programu kraje se tak budou dostávat marginality a zastupitelstvem budou procházet body na základě současné nálady a počtu přeběhlíků, kteří jsou ochotní zvednout pro danou věc ruku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články