Kroměříž finančně pomůže podnikatelům. Zažádat o pomoc budou moci jednoduše přes internet.

Kroměříž finančně pomůže podnikatelům. Zažádat o pomoc budou moci jednoduše přes internet.

S ohledem na aktuální krizovou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 Rada města Kroměříže připravila řešení pro podporu malých a středních podnikatelů. Město alokovalo celkovou částku ve výši 3 miliónů korun. Zasažení podnikatelé budou moci o tuto podporu žádat z pohodlí domova přes internet.

Poté co město Kroměříž odložilo nájem podnikatelům, kteří mají svou provozovnu v nebytových prostorech města, přišli radní s programem na podporu i ostatních živnostníků. „Nebylo by férové nepodpořit ostatní podnikatele jen proto, že mají svůj prostor v pronájmu od soukromníka. Problémy teď mají všichni. Chceme proto jako město dokázat, že si našich podnikatelů vážíme a pomůžeme jim,“ říká místostarosta Vratislav Krejčíř. V souvislosti s opatřeními vlády, která znemožňují řadě podnikatelů vykonávání jejich profese, navrhl pirátský místostarosta ve spolupráci s radou města program na podporu živnostníků. Každý zasažený podnikatel si bude moci zažádat jednorázově o podporu ve výši 20 tisíc korun.

Podání žádosti je velmi jednoduché a bude probíhat online. Stačí ji vyplnit, potvrdit čestné prohlášení a přiložit kopii nájemní smlouvy s dokladem o zaplacení nájemného před 30. 3. 2020.

„Aby bylo podání co nejjednodušší pořídili jsme na přechodnou dobu systém pro sběr a vyhodnocování těchto žádostí, který později můžeme využít pro jiné dotační výzvy a podporu. Nechceme nikoho nutit chodit na úřad, vše si může tedy vyřídit z pohodlí domova,“ říká Vratislav Krejčíř. Kandidátka na hejtmanku a členka kontrolního výboru města Hana Ančincová dodává: „Aktivita města Kroměříže je v tomto ohledu více než chvályhodná. Nicméně bych byla nerada, aby obce a města suplovaly role vyšších územních samosprávných celků a státu, jelikož jim kvůli vyšším výdajům v době krize pochybí peníze na další projekty.”

Podání žádostí bude probíhat online od 20. 4. do 4. 5. 2020 k dispozici bude technická podpora po telefonu v obvyklé pracovní době.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články