Poslanecké okénko: Listopadová sněmovna očima Františka Elfmarka

Poslanecké okénko: Listopadová sněmovna očima Františka Elfmarka

Pravidelné okénko naše poslance je opět tady, přečtěte si jakou agendu právě řeší a jaké nové projekty odstartoval!

Životní prostředí

Na Výboru životního prostředí řešíme aktuální kauzy, v současnosti především otravu řeky Bečvy. Na zasedání Výboru 4.11. jsme o celé kauze diskutovali s ministrem Brabcem a ředitelem ČIŽP Geussem. Bohužel jsme se však téměř nic nedozvěděli a dokonce jsme jako Výbor byli obviněni z narušování vyšetřování svými dotazy a pochybnostmi, přestože šlo jen o snahu zjistit, jak které orgány postupovaly a proč k havárii došlo. Jako výborový zpravodaj tohoto bodu jsem alespoň navrhl usnesení, jehož část, požadující po MŽP kroky k prevenci budoucích podobných havárií - např. snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro kyanidy, byla přijata. Více o průběhu zasedání VŽP si můžete přečíst zde. V pátek 13.11. bylo projednávání otravy na programu pléna poslanecké sněmovny, kde jsme znovu požadovali informace a dozvěděli jsme se, že do 20.12. by měly být hotové znalecké posudky, které by měly přinést zásadní informace. Informování veřejnosti o této kauze považuji za zásadní, každý má právo na informace. Havárie zasáhla mnoho lidí ve Zlínském i Olomouckém kraji, rybáře, obyvatele přilehlých oblastí, všechny, kdo se okolo řeky pravidelně pohybují. Proto jsem pro lepší orientaci v celé kauze založil informační web www.zazivoubecvu.cz. Zde zveřejňuji veškeré aktuality a zásadní články, které ke kauze vychází, včetně časové osy událostí. Ke katastrofě na Bečvě jsem v listopadu podával také další interpelaci na ministra Brabce.

Interpelace - dvojí data odpadů

V listopadu jsem podával také interpelaci na ministra Brabce ve věci tzv. dvojích dat o odpadech. V ČR totiž dlouhodobě existují dvě evidence, dvě metodiky, dvoje různá data o produkci a nakládání s odpady - jednu vede Český statistický úřad, druhou MŽP. Data se od sebe diametrálně odlišují, podle MŽP je produkce odpadů dlouhodobě o cca 8-10 milionů tun vyšší, jen u komunálních odpadů se pak jedná o cca 2 miliony tun. To je velký problém, který ovlivňuje plánované investice do recyklačních zařízení i zařízení na energetické využití odpadu (investoři neví, jak velké mají být kapacity). Kroky, dohodnuté v roce 2016, které měly sloužit k nápravě stavu, srovnání evidencí a k tomu, aby data MŽP mohl statistický úřad přebírat, dodnes nebyly dokončeny. Přestože metodika ČSÚ byla na rozdíl od metodiky MŽP označena organizací Eurostat za správnou a v souladu s evropským systémem, ministerstvo po ČSÚ požaduje, aby se vzdal vlastních dat a pro statistiky a reportování do EU používal data převzatá od MŽP. Celá situace je velmi nepřehledná a proto jsem podal interpelaci. Zero Waste Život bez odpadu. Odpovědná spotřeba. Taky jste o tom už někde slyšeli? Tato slova či spojení se v poslední době skloňují velmi často. Přestože mnozí o těchto pojmech již slyšeli, ne každý přesně ví, co si pod tím má představit, či jak přesně může svojí cestu k životě bez odpadu začít. Proto jsem se rozhodl na svém blogu zveřejnit sérii článků na téma Zero waste, kde tuto metodu snižování množství odpadu postupně představuji. Její principy totiž může aplikovat ve svém životě každý z nás. V listopadovém #3 díle jsme se mohli dočíst, jak redukovat svůj odpad, ve #4 jak maximalizovat využití svých věcí a v #5 jak najít věcem nové využití, aneb než vyhodíš a koupíš nové, zkus to první opravit nebo použít jinak. Pro inspiraci jednotlivé principy dokládám vlastními příklady. Seriál bude pokračovat zbývajícími principy a doufám, že se metodou Zero waste stejně jako já inspirujete a zkusíte ji aplikovat ve svém běžném životě. A nezapomeňte, každý krok se počítá!

Týdenní inspirace

Někteří z Vás si mohli všimnout, že nově na blog přispívám s odkazy článků, které mne v daném týdnu zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí a oběhového hospodářství. Jsou přehledně rozdělené na celou ČR, Uherské Hradiště a okolní města, Zlínský kraj. Pakliže budete mít čas a chuť, můžete z nich čerpat stejně jako já.

Pirátská půlhodinka

Vzhledem k situaci, která stále panuje, mám každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin vyhrazenou online půl hodinku na komunikační platformě Jitsi https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty každého z Vás, tedy mých kolegů a spolupracovníků z celého Zlínského kraje.

U hranatého stolu

Jak už víte, spustil jsem nový projekt s názvem U hranatého stolu. Stejně jako má stůl čtyři rohy, rád bych během roku uskutečnil čtyři veřejná setkání, kam si pozvu odborníky k danému tématu a samozřejmě veřejnost. Tím prvním diskutovaným tématem bude SPORT, který rozděluje veřejnost. Pokud Vás napadá nějaká otázka, na kterou byste chtěli znát odpověď, neváhejte nám ji už nyní napsat na email: dotazy@uhranatehostolu.cz. Až nám to protiepidemická opatření dovolí, diskuzní setkání zrealizuji. Změna proběhne jedině tehdy, když budeme znát váš názor. Poodhalí vaše představy, představy našich hostů, jejich dopad, příp. možnost realizace.

Remobil

Máte doba staré nepotřebné mobily? Nebo nevyužívaná sluchátku a nabíječku? Jejich sběr probíhá v mé kanceláři do 20. prosince. Neváhejte, pomůžete přírodě i sami sobě. Navíc uděláte dobrý skutek. Za každý mobil totiž jde 10 Kč těm, kteří to nejvíce potřebují. Každé pondělí od 9 - 12 hodin můžete vložit vysloužilý mobilní telefon, ale také drobné elektrozařízení jako např. nabíječky, sluchátka, baterie, handsfree, mp3, ipody, kalkulačky do sběrného boxu v mé uherskohradišťské poslanecké kanceláři, která se nachází na Trianglu v blízkosti vlakového nádraží ve 3. patře.

Závěrem bych rád popřál všem hodně zdraví, štěstí a abychom si to těšení na vánoční svátky nenechali ničím zkazit. Můžete sledovat můj blog frantisekelfmark.cz a Facebookový profil.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články