Místostarosta Vratislav Krejčíř: Nefunguje téměř nic. Dá se říct, že stát a kraj vše přehodil na města

Místostarosta Vratislav Krejčíř: Nefunguje téměř nic. Dá se říct, že stát a kraj vše přehodil na města

Vláda ČR pod vedením Andreje Babiše každý den v médiích ubezpečuje, jak je situace v naší zemi pod kontrolou a jak se jejím přičiněním podařilo všechny počáteční komplikace eliminovat. Opak je pravdou. O tom, jak se ministerstva zbavují jakékoliv zodpovědnosti za žalostný stav v regionech, ví své i pirátský místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř. V rozhovoru mluví o tom, jak může město efektivně bojovat s pandemií, jakou cenu má v době krize lidský charakter a jakých úspěchů lze dosáhnout, když na radnici funguje schopný tým.

Mohl bys nám popsat, jaké kroky město Kroměříž podniklo na počátku boje proti koronaviru?

Naše kroky byly přijímány postupně. Mnoho kroků se samozřejmě odvíjí od nařízení vlády, ale za mě měla rozhodovat rychleji. Město aktivovalo krizový štáb a byla stanovena pracovní skupina, jež se skládá z velké míry z lidí ve vedení města. Zřídili jsme informační linku o koronaviru, systém a linku pro nákupy seniorům a zdravotně handicapovaným. Začaly se ve velkém šít roušky pro potřeby města, sociální služby, nemocnici a občany. Občané si díky tomu mohou roušky vyzvedávat na radnici. Také se snažíme o práci se skupinami bezdomovců, protože je to velmi riziková skupina, která by virus v budoucnu mohla nejvíce roznášet. Dále zajišťujeme hlídání dětí zaměstnanců integrovaného záchranného systému, ale funguje i dětská skupina pro občany města, protože jsou zavřené i školky. Omezili jsme také provoz na úřadu, ale třeba i prodej lístků v MHD a zrušili parkovné po městě. Darovali jsme 50 tisíc korun Kroměřížské nemocnici a 30 tisíc korun Nemocnici Milosrdných Sester. Co je ale hlavní, spustili jsme velkou informační kampaň. Využíváme letáků, zpravodaje města, webu města a sociálních sítí. Musíme totiž občany co nejrychleji a věcně informovat o rychle vyvíjející se situaci.

Zapojil ses i ty do aktivit spojených s prevencí proti koronaviru?

Jako člen užší pracovní skupiny krizového štábu je to samozřejmost. Na radnici jsem přebral v současné chvíli pozici člověka, který se stará hlavně o předávání krizových informací souvisejících s koronavirem občanům. Vznikl teď PR tým, ve kterém jsem já a další 3 lidé z úřadu. Krizové informování je teď velmi důležité, stejně tak jako úloha města.

Co si myslíš o akceschopnosti Zlínského kraje, reagoval v této situaci dostatečně rychle?

Bohužel jsem hodně zklamán. Samozřejmě je to pro všechny nová situace, ale nejen stát a kraj by na to měl mít odborníky, kteří tohle vše řídí a koordinují. Tady ale nefunguje téměř nic, dá se říct, že vše přehodili na města. Jsem tedy rád, že fungujeme na radnici v Kroměříži moc dobře. Pro příklad nekoordinace stát-kraj-město uvedu přijetí nařízení o povinném nošení roušek. To jsme schválili v 8:10 ráno, kraj to schválil cca v 10 ráno a hodinu poté to bylo přijato vládou. Proč to nešlo z vrchu dolů? Beru to jako další příklad neschopnosti vlády a krizového štábu našeho státu, který zklamal v mnoha ohledech. To je tak, když si „Smskový král“ a premiér v jedné osobě najme zpěváka jako ministra zdravotnictví.

Jak hodnotíš aktivismus lidí, kteří se přihlásili k pomoci v této nelehké situaci?

Za to jsem moc rád, nejen že vznikly skupiny, které šily pro všechny občany a pracovníky, ale také kupříkladu starosta města aktivoval ihned 30 zaměstnanců úřadu a dalších 40 učitelek, kteří začali šít též. Jejich zásluhou máme roušky pro všechny, co je potřebují. Za to chci panu starostovi, a především všem lidem, kteří se toho nebáli chopit moc poděkovat. Díky nim jsme rozdali už 10 tisíc kusů roušek. Musím říct, že v této době se projeví opravdový obraz člověka. Vidíte, kdo má v sobě lidskost a kdo myslí jen na sebe nebo to dělá jen na oko.

Změnila se po dobu karantény nějakým způsobem tvá pracovní náplň?

Z 80 % má současná pracovní náplň není nic jiného, než se opravdu starat a promýšlet nové věci ohledně nadcházejících krizových opatření a udržovat již přijatá ustanovení. Také jsem nyní člověk, jež chystá všechnu grafiku používanou v informování obyvatel města, kterou najdete na všech letácích, obrázcích na fb atd. Další důležitou součástí je spolu s IT odborem zajištění provozu úřadu, mnoho lidí je na home office a chystáme se i na přísnější režim. Očekávám, že může dojít k úplnému uzavření úřadu a radnice, kdy musí ale být zajištěn běh a fungování klíčových osob městského úřadu.

Kdyby si mohl vybrat za poslední rok největší úspěch, který se ti v Kroměříži povedl. Co by to bylo?

Těch úspěchů je dle mého hodně. Program do voleb plníme postupně a daří se nám. Přišli jsme plnit program a to děláme. Co beru ale jako poslední úspěch, je web města - https://koronavir.mesto-kromeriz.cz , který se soustřeďuje na informování obyvatel ohledně pandemie COVID-19. Ten jsem kompletně zpracoval a spustil za 2 dny s malou pomocí Odboru IT, který připravil subdoménu, spustil redakční systém a nainstaloval certifikát. A také mi pomohl mluvčí města, který provedl korekci textů. Za pomoc velké díky.

Mohl by si nám přiblížit, co se chystá ve městě Kroměříž v nejbližší době?

Je těžké nad tím teď přemýšlet, protože nikdo neví, co nás čeká, ale určitě budeme přijímat další opatření. Přemýšlíme nad podporou obyvatel a podnikatelů v Kroměříži. Bohužel pandemie teď bude mít hlavní slovo a bude omezovat mnoho činností a plánů města, a určitě ovlivní hodně i celou ekonomiku našeho státu. Je tu ale hodně rozdělaných věcí, třeba změna v parkovném a jeho placení, web města, on-line dotační systém, ale i on-line zastupitelstvo pomocí videokonference, protože nám stát zakázal konat zastupitelstva pomocí klasické prezenční účasti. Musíme se přizpůsobit době, která snad brzy přejde a vrátíme se k našim normálním životům. Čím dříve se přizpůsobíme, tím dříve to bude.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články