Moderní dopravní infrastruktura je jako tepna kraje

Moderní dopravní infrastruktura je jako tepna kraje

Moderní dopravní infrastruktura je jako tepna kraje. Stejně jako tepna v lidském těle musí být silná a pružná, aby odolala rostoucímu tlaku a navyšování dopravní zátěže. Je to jeden z nástrojů, jak podpořit například ekonomiku jednotlivých oblastí kraje, ale i například turismus.

Právě proto podporujeme moderní dopravní infrastrukturu kraje, více investic do oprav stávající silniční sítě. Aktivní spolupráci se státem při budování páteřních dálnic a modernizací stávající železniční sítě a to nejen odpovědnou prací úředníků ale i například zapojení odborné veřejnosti.

Modernizace dopravní infrastruktury musí jít ruku v ruce s funkčním integrovaným dopravním systémem, který musí spolupracovat jednak v rámci jednotlivých druhů dopravy kraje, ale bude spolupracovat i se sousedními kraji, tak aby se doprava navzájem doplňovala a vytvářela tak souvislou síť. Jsem realista a vím, že se jedná se o dlouhodobý úkol, na jehož konci ale bude přínos pro každého obyvatele.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články