Vhodné legislativní nastavení recyklace a přechodu na oběhové hospodářství je základním pilířem zelené politiky.

Recyklace plastů v praxi selhává a poslední roky v Česku podíl recyklovaných plastů klesá. Jen okolo 30 % plastů ze žlutých kontejnerů se dá znovu použít. Namísto vhodného nastavení recyklace plasty končí ve spalovnách a na skládkách. Problém začíná už u výrobců, kteří by měli nést větší odpovědnost za využívání nerecyklovatelných materiálů.

"Odpovědnost by měla dopadat ve větší míře na výrobce tak, aby byli motivováni k přechodu na recyklované a recyklovatelné materiály. Zásadním problémem je nedostatečná poptávka po recyklátu, a tím pádem nedostatečná motivace pro recyklaci," říká poslanec František Elfmark, který s poslankyní Janou Krutákovou spolupracoval na uspořádání dvou kulatých stolů na téma recyklace a omezení jednorázových plastů..

Výrobce by mělo k využívání recyklovatelných materiálů motivovat zvýhodnění šetrných obalů, legislativně nastavené recyklační cíle, nebo také modernizace recyklačních závodů, třídících linek a nových technologií, jako například náhrada mechanického zpracování plastového odpadu za chemické zpracování.