Osud zlínské ZOO Pirátům není lhostejný

Osud zlínské ZOO Pirátům není lhostejný

Osud zlínské ZOO Pirátům není lhostejný, její vážnou situaci sledujeme už od vyhlášení prvního nouzového stavu.

Již na jaře jsme v tomto článku upozorňovali na to, že výpadek příjmů kvůli nouzovému stavu je pro naši zlínskou ZOO velmi ohrožující.

Aktuálně si uvědomujeme, že situace v ZOO je kritická, peníze jí vystačí doslova na pár měsíců. Proto náš radní Jiří Jaroš navrhl za Piráty na Radě Zlínského kraje, aby Zlínský kraj ZOO finančně pomohl. Náš návrh byl kolegy z Rady akceptován. O výši finanční pomoci budeme rozhodovat příští týden.

Situaci zlínské ZOO řešíme také v rámci města Zlína. Na schůzce koaličních zastupitelů jsme probírali jednotlivé kroky, které město vůči ZOO aktuálně dělá. V současné době město Zlín činí maximum v rámci svých finančních možností.

Ukazuje se, že myšlenka naší zastupitelky a radní pro školství a kulturu Zuzany Fišerové na majetkový vstup Zlínského kraje do ZOO, kterou se před krajskými volbami snažila a i nyní snaží prosadit, má své opodstatnění.

Zlínská zoologická zahrada je největším turistickým lákadlem Zlínského kraje a kraj jí dosud přispíval nárazově pouze na investiční akce. Nyní stojíme před skutečností, že ZOO dochází peníze na provoz, na krmení zvířat a město není schopno milionové výpadky sanovat. Spoluvlastnictví zoologické zahrady krajem by přineslo větší stabilitu a umožnilo hradit její provoz i z krajské pokladny,” říká Zuzana Fišerová.

Stále zde ale postrádáme větší péči od státu, který až nyní po urgencích zareagoval a zvýšil zoologickým zahradám příspěvek „na krmení“, díky kterému do zlínské ZOO přiteče několik milionů navíc. I přesto zlínská ZOO nedosáhne na kompenzační programy pro zaměstnance kvůli nastaveným podmínkám. Bohužel její zaměstnanci nesedí doma, musí se starat o zvířata a navíc jsou programy koncipovány pro soukromé společnosti, proto na kompenzační bonus ZOO dosud nedosáhla. Ani otevření venkovních prostor zatím vláda neumožnila.

Náš poslanec František Elfmark dnes ve věci kompenzací zoologickým zahradám interpeloval ministra životního prostředí Richarda Brabce.

“Vzhledem k uzavření zoologických zahrad pro veřejnost, trvající s přestávkami již rok, přišly zoologické zahrady o značnou část svých příjmů. Nyní se situace stává kritickou. Zahradám, zejména těm nejúspěšnějším, které nepobírají velké příspěvky od zřizovatelů, docházejí prostředky. Stát by se měl zasadit o to, aby zoologické zahrady mohly pokračovat ve své činnosti. Chtěl bych proto požádat pana ministra Brabce, aby zodpověděl následující otázky: Mohou zoologické zahrady počítat s pomocí od státu? Pokud ano, v jaké výši a za jakých podmínek? Pokud ne, jak mají podle Vás situaci řešit?,” tázal se ministra Brabce František Elfmark.

Z obrovské vlny pomoci lidí, kteří ZOO posílají dary nebo se zapojují do akce “Mám zvíře na víkend” je patrné, že na ZOO lidem jak našeho kraje, tak i mimokrajským, záleží. Zlínští Piráti ZOO přispěli také a těšíme se, až do našich obýváků dorazí na víkend lenochod, panda nebo (pro ty s větším domem) slon.

A co vy – také už jste ve svých domovech pohostili nějaké zvířátko ze zlínské ZOO?

Děkujeme všem, kteří naší ZOO pomáháte.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články