Piráti byli zvoleni do krajské rady budou mít na starosti životní prostředí, sociální politiku, školství, ale i IT, kulturu a sport

Piráti byli zvoleni do krajské rady budou mít na starosti životní prostředí, sociální politiku, školství, ale i IT, kulturu a sport

Noví krajští zastupitelé na svém ustavujícím zastupitelstvu zvolili novou krajskou radu. Za Piráty se členy krajské Rady stane Hana Ančincová, Zuzana Fišerová a Jiří Jaroš. Cílem Pirátů je kraj, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě společnosti je otevřenost, transparentnost, svoboda informací, kvalitní veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování. Piráti se zaměří na řešení situace okolo řeky Bečvy, digitalizace krajského úřadu a v oblasti školství a kultury na řešení výzev, které přinesla kovidová pandemie v oblasti vzdělávání a také na koncepční rozvoj vzdělávání, kdy kraj bude hrát aktivní roli při vytváření moderního vzdělávacího systému.

V jednacím sále budovy 21 ve Zlíně dnes byla Hana Ančincová zvolena statutární náměstkyní hejtmana pro oblast životního prostředí, zemědělství, rozvoj venkova, neziskový sektor, sociální oblast a rodinné politiky. „S Piráty bereme koalici jako cestu, jak prosazovat náš program, nikoliv jako cíl. Proto hned od prvního dne začneme řešit ty nejaktuálnější témata. Moji jasnou prioritou bude ve spolupráci s mými poslaneckými kolegy vyřešit situaci na Bečvě či pomoci vypořádat se s epidemií koronaviru, která bohužel trápí i sociální zařízení v kraji,” shrnuje lídryně Pirátů a dodává: „K těm větším cílům pak patří dlouhodobé řešení zadržování vody v krajině a ve městech. Chci také navýšit kapacitu domovů se zvláštním režimem, avšak prioritou kraje by mělo být zajištění důstojného stáří z pohodlí domova posílením terénní pečovatelské služby.”

Radní pro oblast školství a kultury byla zvolena zlínská zastupitelka a ekonomka Zuzana Fišerová. „Aktuálně je třeba řešit problémy, které přinesla pandemie covidu, tedy zajištění kvalitního vzdělávání na dálku, podpora vedení škol k zajištění této výuky, stejně tak řešení aktuálních problémů, které v souvislosti s epidemií vyvstanou,” uvádí Fišerová. Zároveň podotýká, že aktuální situace přináší také výzvy do budoucna, kdy je třeba se bavit o práci s komunikačními technologiemi, o možnostech dálkové výuky, technickém vybavení škol i žáků, o vzdělání pedagogů v této oblasti „Z dlouhodobého hlediska se chci zaměřit na podporu spolupráce škol s firmami a univerzitami a celkově vzájemné propojení všech oblastí které pomohou vytvořit moderní vzdělávací systém. Sem spadá například podpora kariérního poradenství, práce s motivací pedagogů a nebo zapojení studentů do rozhodovacích procesů škol, například v participativním rozpočtu,” uvádí Fišerová. V oblasti kultury je jejím cílem zajištění podpory pro instituce postižené výpadky v době nouzového stavu, prosazování bezbariérovosti památek, podpora regionálních kulturních akcí a spolků napříč krajem či vzájemné sdílení informací. „Chci také prosadit digitalizaci fondů kulturních institucí Zlínského kraje a rozvoje on-line systémů. Ráda bych také s ohledem na současnou situaci možnost virtuálních prohlídek,” dodala Fišerová, která v této oblasti bude spolupracovat s pirátským radním pro digitalizaci Jiřím Jarošem.

Jako neuvolněný zasedne do krajské Rady Jiří Jaroš, který se už nyní ve Zlíně věnuje digitalizaci a oblasti IT. Nově mu k této činnosti přibude také oblast sportu. „Chci otevřít krajská data a snížit byrokracii. Musíme celkově zefektivnit práci na úřadě. Zasadím se také o otevření účetnictví kraje, tak aby nám bylo vidět pod ruce pomocí nástroje CityVizor a zavedeme portál, kde budeme zveřejňovat všechny projekty, výše dotace a v jakém jsou stavu a fázi. V neposlední řadě budu spolupracovat napříč resorty, například na zavádění integrovaného dopravního systému,” říká Jiří Jaroš ke svým cílům a dodává: „Jako sportovec vím, že je potřeba mít kvalitní sportoviště napříč celým krajem nikoliv je sdružovat do jednoho místa. Budu se tedy snažit, aby sportoviště sloužila nejširší veřejnosti a multifunkční sportoviště se budovaly napříč krajem. Ve spolupráci se Zuzanou Fišerovou pak chci více podpořit i mimoškolní aktivity a podporovat pohyb jak u mládeže, tak i u starších.”

Všechny pirátské krajské radní můžete sledovat na jejich sociálních sítích ať už na Facebooku či Twitteru

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články