Piráti ze Zlínského kraje podporují stávku studentů

Piráti ze Zlínského kraje podporují stávku studentů

Ve čtvrtek 15. března proběhne na několika místech po celé ČR studentská protestní akce #VyjdiVen a Piráti ze Zlínského kraje tuto iniciativu mladých plně podporují. Akce proběhne také na několika místech ve Zlínském kraji (oficiální událost najdete ZDE).

Aktivní společnost vnímáme jako jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, která participuje na veřejném dění. Vítáme tuto studentskou aktivitu právě proto, že spolupodílení a spolurozhodování je jedním z dlouhodobých pirátských cílů.

Cesta k opravdové přímé demokracii začíná právě u vzdělané společnosti, která si sama svou činností nastavuje pravidla. Proto podporujeme snahu studentů, stejně jako odborů nebo neziskovek. Odsuzujeme výpady některých politiků i části společnosti směrem ke studentům nebo již zmíněným neziskovkám. Myslíme si, že původce této „shut up“ situace není třeba znovu jmenovat. Právě v této situaci je potřeba vyslovit podporu studentům a ukázat, že symbolické „nejsme malé děti“ je stejně aktuální i po 29 letech. Stávku podporujeme i proto, že mezi studenty stabilně bodujeme v projektu Člověka v tísni a ve studentských volbách a vidíme, že právě ti, kteří pro nás hlasovali ve “studenstkých” a po té i ve “skutečných” volbách, mají nezanedbatelný podíl na tom, že jsme obsadili sněmovnu. Proto vidíme jako přímou odpovědnost vůči studentskému stavu podpořit aktivitu a apelovat i na ostaní.

Musíme dodat svou nelibost k tvrzení, že se studenti snaží zpochybnit výsledky voleb. Právě toto vidíme jako jeden z prvních kroků, které vedou k postupné demontáži naší demokracie a svobod s ní spojených. Chceme tedy studenty ujistit o tom, že v jejich aktivitě jsme na stejné lodi. Nenechme se uchlácholit, uspat či snad vystrašit. Za vyjádření občanských postojů na nás nikdo nemůže „kleknout“. Ovšem právě tato jistota je křehká a zaslouží si naši obranu a péči. Vyzýváme tedy všechny sympatizanty k tomu, aby akci #VyjdiVen podpořili svou přímou účastí či třeba jen diskuzí ve svém okolí.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články