Piráti ze Zlínského kraje opět uklízeli Česko. Sesbírali téměř dvě tuny odpadu!

Piráti ze Zlínského kraje opět uklízeli Česko. Sesbírali téměř dvě tuny odpadu!

Piráti Zlínského kraje jsou pravidelnými účastníky celostátní akce Ukliďme Česko a letos tomu nebylo jinak. V sobotu 6. dubna Piráti uklízeli ve Zlíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Stříteži nad Bečvou a v pátek 12. 4. je čeká ještě Rožnov pod Radhoštěm.

Zlínští Piráti v 5. ročníku této akce uklízeli okolí Fryštátského potoka směrem od Burešova ke Kostelci a cestou nad fotbalovým areálem zpět. Nejvíce odpadků bylo právě nad fotbalovým areálem, včetně dvou černých skládek, které jsme nahlásili příslušným orgánům, neboť samotná likvidace byla nad naše síly. Celkem se zlínským Pirátům podařilo posbírat téměř 100 kg odpadu včetně dvou pneumatik. Fotky ze Zlína.

Kroměřížští Piráti uklízeli po roce opět znečištěné okolí rybníku Bágrák. Za aprílového počasí 25 dobrovolníků nasbíralo během pár hodin přes 400 kg odpadu, čímž se jim podařilo překonat množství nasbíraného odpadu v loňském roce v té samé lokalitě. Mezi největší kuriozity úklidu patřily pneumatiky, pánvičky nebo polštáře. O likvidaci odpadu se postarali sami Piráti, kteří si zajistili kontejner a vše odvezli na sběrný dvůr. Fotky z Kroměříže.

Piráti ve Valašském Meziříčí uklízeli cyklostezku u Bečvy, a i v této lokalitě narazili na odpad jako je například televize nebo sedačka od auta. Poté si se všemi dobrovolníky upekli u Loděnice špekáčky. Všech 13 dobrovolníku zvládlo během tří hodin sesbírat více než 650 kg odpadu! Fotky z ValMezu.

Ve Stříteži nad Bečvou nebylo počasí jiné než na ostatních místech, avšak i tak se zde zapojilo dohromady 27 dobrovolníků! Piráti s dobrovolníky dokázali uklidit celou Střítež, od cyklostezky u Bečvy až po sportovní hřiště. Bohužel jako každý rok zejména na březích řeky bylo spoustu gumárenského odpadu z blízkého Zubří, dokonce se také podařilo nalézt i čelní sklo od auta. Za deštivého počasí se podařilo uklidit přes 700 kilogramů nepořádku. Fotky ze Stříteže n. Bečvou.

Spolu s Vaší pomocí jsme dokázali ve Zlínském kraji sesbírat téměř 2 tuny odpadků! Chceme moc poděkovat všem, kteří za námi dorazili a pomohli nám zvelebit kousek přírody. Brzy se potkáme při dalších úklidech!


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články