Jiří Knotek: Podporujme letní kina a dobrovolná divadla!

Jiří Knotek: Podporujme letní kina a dobrovolná divadla!

Dnešní divadelní spolky a kočovná kina, která se mimochodem těší velkému ohlasu, se potýkají s určitým problémem. Jejich existenci a fungování vůbec ohrožuje ten fakt, že musí platit za autorská práva nemalé částky. Což z logiky věci není nic, co chceme tvůrcům snímků, anebo divadelních her vyčítat. Práva na takové promítání, které je často pouze na jeden den může vyjít i na 10 000 korun. Návratnost takovéto investice je často naprosto nemožná, a proto jsou spolky, které se kočovným promítáním zabývají, neziskovými organizacemi, které jsou závislé na dobrovolné podpoře. Například tyto licence nakupují třeba obce, ve kterých se bude promítání odehrávat. Našim cílem je, vytvořit dotační program, který by pomáhal s nákupem licencí. Mimo to, že by ušetřila určité výdaje obec, která často musí tyto licence dotovat, dopomůžeme tímto gestem také k výraznému snížení ceny vstupného za tato představení.

U divadel je tento problém obdobný, kde se však licence kupují sice na rok, ale jsou také o poznání nákladnější. Divadelníkům také pomůžeme prostřednictvím finanční pomoci k nákupu kulis, při uvolnění nákladů za pronájem prostor.

Co tím však dosáhneme? Vyplatí se kraji vůbec investovat do věcí, ze kterých v podstatě není žádná záruka návratnosti? Jednoduše ano. Podpora jakéhokoliv druhu umění a kultury je nezbytná pro zachování dobré nálady ve společnosti. Chceme se zaručit za to, že obyvatelé tohoto kraje budou mít nějaké garantované místo, kde si budou moci odpočinout a uvolnit se. Nechceme stereotypní život, který začíná a končí prací. Živá kultura a zábava je důležitá naprosto pro všechny, a pokud se najdou dobrovolníci, kteří vám jsou ochotni ji poskytnout a obětovat svůj čas, tak nevidíme jediný důvod, proč bychom neměli podobné projekty podporovat.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články