Poslanecké okénko: Květnová sněmovna očima Františka Elfmarka

Poslanecké okénko: Květnová sněmovna očima Františka Elfmarka

Tento měsíc se poslanecká sněmovna zabývala převážně koronavirovou krizí. Hlasovalo se jak o prodloužení nouzového stavu, tak o jednotlivých scénářích a návrzích řešení. My jsme od prvopočátku v této věci prosazovali, aby i lidé „dohodáři“ měli nárok, v případě že si platí sociální a zdravotní pojištění, na ošetřovné.

Osobně si myslím, že z naší opoziční role se jednalo o velký úspěch, že jsme tento bod prosadili. Dotýká se to v současné době velkého počtu lidí, na které by se jinak pozapomnělo.

Nezabýval jsem se však celý měsíc pouze koronavirem a odehrálo se toho mnohem víc. Nyní nastíním to nejpalčivější a nejdůležitejší. Jako člen Výboru pro životní prostředí jsem se zaměřil především na tzv. oběhový balíček, který se projednával ve Výboru životního prostředí (kvůli své obsáhlosti na dvakrát). Tuto legislativu sleduji již od začátku mého mandátu a kladu na ni proto velký důraz. Jedná se o novely zákonů k odpadové legislativě z dílny MŽP, které by měly vést k modernímu nakládání s odpady a zajistit implementaci evropských směrnic, udávající např. recyklační cíle pro různé materiály nebo nejzazší termín ukončení skládkování využitelných odpadů. V rámci nové podoby legislativy bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. Jen v našem výboru se jich nashromáždilo více než 90. Z toho 23 jsem jich do všech čtyř sněmovních tisků předkládal já. Pozměňovací návrhy se zaměřují např. na uspíšení konce skládkování, umožnění chemické recyklace nebo nastavení férových podmínek pro nové autorizované obalové společnosti. Jeden můj pozměňovací návrh řeší také často diskutované zálohování obalů plastových a hliníkových. Navrhuji v něm, aby zálohování bylo výrobcům umožněno dobrovolně. Zálohování PET a hliníku je jednou z cest, která se v zahraničí osvědčila jako způsob, jak dospět k většímu třídění a jednodušší recyklaci. Zálohování obalů by také mohlo motivovat výrobce k eko designu (vyrábět obaly recyklované a jednoduše recyklovatelné) a zákazníky k tomu, aby obaly vraceli do obchodu a ty tak nekončily ve směsném odpadu nebo hůř, v přírodě. Můj pozměňovací návrh řeší téma komplexně a více si o něm můžete přečíst zde.

Bohužel moje pozměňovací návrhy na půdě Výboru pro životní prostředí nebyly, převážně kvůli hnutí ANO, podpořeny. To však neznamená, že bych obrazně házel flintu do žita. Naopak se budu snažit mnoho úprav prosadit v rámci druhých čtení přímo na plénu Poslanecké sněmovny.

Aktuálně nás trápí velký problém sucha. V týmu resortu životního prostředí, a také společně s týmem zemědělství, se tomuto tématu intenzivně věnujeme. Něco chystáme :)

Mějte hezké dny! Můžete sledovat můj blog frantisekelfmark.cz a Facebookový profil.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články