Poslanecké okénko: Únorová sněmovna očima Františka Elfmarka

Poslanecké okénko: Únorová sněmovna očima Františka Elfmarka

Pravidelné okénko poslance je opět tady! Přečtěte si, co nového se událo za poslední měsíc v Poslanecké sněmovně očima našeho poslance a lídra pro sněmovní volby Františka Elfmarka.

Petiční výbor

V rámci Petičního výboru jsem pokračoval v jednáních s předkladateli Petice za klima. Na únorové schůzi Petičního výboru jsem jako zpravodaj upozornil, že podaná petice obsahuje široké spektrum problémů a petenti mimo jiné žádají, aby byl přijat závazek k přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství do roku 2050 a dále, aby byla přepracovaná Politika ochrany klimatu v ČR a tzv. protierozní vyhláška. Důraz kladli i na uzavření uhelných elektráren. Na základě těchto skutečností jsem předložil usnesení, kterým jsem žádal výbor, aby celou kauzu postoupil Výboru pro životní prostředí, kterého jsem také členem, k dalšímu řízení. Výbor mé žádosti vyhověl. Požadavky petice jasně ukazují, že občanům není téma klimatu lhostejné a kroky vlády v této věci považují za nedostatečné. V tom jsem s nimi za jedno, a proto nechci, aby petice zůstala bez povšimnutí, protože ochrana klimatu do budoucna je mojí prioritou.

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí se toho i v únoru odehrálo dost. Výše zmíněná Petice za klima byla postoupena do Výboru životního prostředí a na její projednání jsem nechal pozvat jak předkladatele petice, pana Zamouřila, tak i zástupce z řad Ministerstva životního prostředí, aby mohlo dojít k přímé interakci obou stran. Ve vyjádření k petici MŽP slibovalo mnohé v rámci ministerského výhledu do blízké budoucnosti. Aby tyto přísliby nezůstaly jen na papíře, ale skutečně byly podniknuty kroky směrem k uhlíkové neutralitě, a abychom o tom byli informováni, navrhl jsem usnesení, které výbor schválil. Zasadil jsem se tak o to, že ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu musí přepracovat strategické dokumenty o ochraně klimatu a energetické koncepci tak, aby směřovaly především k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, představit Výboru pro životní prostředí svůj plán konkrétních opatření na dosažení uhlíkové neutrality a také o to, aby MŽP dostálo svého příslibu a vypracovalo podrobný plán obnovy české krajiny.

Dále jsem na půdě Výboru pro životní prostředí uspořádal Seminář oběhového hospodářství s podtitulem “Nová legislativa v praxi – jsme na cestě k oběhovému hospodářství?”. Tento můj, v pořadí již třetí, seminář vzbudil zájem mezi veřejností i odborníky a za účasti více než 80 hostů jsme debatovali o tématech jako je poptávka po recyklátu, třídění bioodpadu nebo řešení problému dvojích dat o produkci odpadů.

V reakci na aktualizovaná data o počtu vlčích teritorií na našem území jsem také obnovil činnost pracovní skupiny zaměřené právě na problematiku velkých šelem a jejich soužití s lidmi. Za prioritu považuji zejména rozšiřování a odpovídající průběžné financování preventivních opatření na pomoc chovatelům hospodářských zvířat v oblastech s výskytem vlka, a také šíření podložených informací namísto hoaxů a poplašných zpráv, které se poslední dobou často objevují.

Rozhodl jsem se také začít zabývat tématem světelného znečištění, jelikož jde o opomíjenou, ale důležitou problematiku. Do budoucna chci v součinnosti s kolegy a odborníky pracovat na zlepšení současné situace.

Na Výboru pro životní prostředí jsme také na začátku měsíce na základě mnou navrhovaného usnesení hlasovali o doporučení odvolat ředitele ČIŽP Erika Geusse kvůli pochybnému postupu při prošetřování otravy řeky Bečvy, kde dodnes nebyl označen původce havárie. Usnesení neprošlo o jediný hlas.

Recyklace

Seriál o recyklaci v únoru pokračoval článkem o tom, zda recyklaci pomůže Zákon o omezení vybraných jednorázových plastů. Cílem jednotlivých dílů je připomenout, že pro udržení a zlepšení stavu životního prostředí prostředí je potřeba přejít na oběhový způsob hospodaření. A maximální recyklace je jedním z principů, na kterých je oběhovost založena.

Remobil

Spočítáno a sečteno. Přesně 76 starých a nepotřebných mobilů a dalšího příslušenství se během tří měsíců sešlo ve sběrném boxu od lidí z celého Uherskohradišťska. Já sám jsem do sbírky přispěl 8 mobilními telefony. Jsem moc rád, že ke mně do kanceláře přicházeli mladí i starší, místní a přespolní třeba až z Nedachlebic a Medlovic, aby se ekologicky zbavili mobilů, které již dávno dosloužily. Výsledné číslo mě mile překvapilo. Všem dárcům patří srdečné a velké DĚKUJI! I těmito malými skutky pomáháme přírodě a také lidem, kteří neměli takové štěstí jako my.

Piráti v Uherském Hradišti mají nové předsednictvo

Hlasování rozhodlo, že jsem se stal předsedou na nové období, 1. místopředsedou byl zvolen Jaroslav Ševčík a 2. místopředsedou Petr Tomášů. Čeká nás mnoho práce, včetně příprav na komunální volby, které se uskuteční na podzim příštího roku 2022. Děkujeme všem našim členům a příznivcům za spolupráci a taktéž všem našim voličům za podporu, které si vážíme.

Živý stream ze zastupitelstva UH

Jednání zastupitelstva mohli zájemci sledovat po sedmileté pauze opět on-line na youtubovém kanálu města, a to také díky apelu pirátských zastupitelů. Radnice tak vyslyšela požadavek opozice i místních a potvrdila si, že o přímý přenos jednání zastupitelů má nyní veřejnost větší zájem, než tomu bylo dříve v letech 2011 - 2013. Tentokrát se nejednalo o pár jednotlivců, ale přímo o desítky občanů. Věřím, že on-line přenosy se stanou běžnou součástí našich jednání a že počet zájemců jenom poroste.

Týdenní inspirace

Sérii zajímavých článků, např. týdenní inspirace článků od 15. 2. - 21. 2. 2021, které mne v daném týdnu zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, pravidelně umisťuji na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené na celou Českou republiku, Uherské Hradiště a okolní města, Zlínský kraj. Pokud budete mít čas a chuť, můžete z nich čerpat stejně jako já.

Pirátská půlhodinka online

Vzhledem k situaci, která stále panuje, mám každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin vyhrazenou online půl hodinku na komunikační platformě Jitsi pod tímto odkazem https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty každého z Vás, tedy mých kolegů a spolupracovníků z celého Zlínského kraje. Rád se tam s Vámi setkám.

Můžete mě sledovat na blogu frantisekelfmark.cz, pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Aktuální zprávy k Vám přiletí na e-mail. Sledujte mě také na mé politické Facebookové stránce. Pirátské novinky můžete sledovat na webových stránkách pirati.cz a piratskelisty.cz.

Závěrem mi dovolte popřát hlavně pevné zdraví a hezké jaro!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články