Hana Ančincová: Zlínský Kraj neprodloužil opatření k ochraně řidičů. Vůči tomuto rozhodnuti se ohrazuje i Zlínský spolek přátel dopravy.

Hana Ančincová: Zlínský Kraj neprodloužil opatření k ochraně řidičů. Vůči tomuto rozhodnuti se ohrazuje i Zlínský spolek přátel dopravy.

Vzhledem k tomu, že desítky tisíc lidí jsou závislí na veřejné dopravě, je potřeba přistupovat k ochranným opatřením razantněji. Ve většině měst se autobusy a tramvaje každý den dezinfikují a čistí. Dopravci věnují zvýšenou pozornost hlavně klikám, madlům a ovládacím prvkům na dveřích, s nimiž cestující přicházejí do styku. Ale to nejdůležitější, co tvoří páteř veřejné dopravy, jsou řidiči. V mnoha městech už přistoupili k razantním opatřením, kdy je zakázáno vstupovat do autobusu předními dveřmi a neprobíhá tak odbavování cestujících. Zlínský kraj k tomuto přistoupil pouze v období od 18. do 29. března, poté se však rozhodl toto opatření neprodloužit. Ve své tiskové zprávě uvádí, že tak učinil na základě vybavení řidičů ochrannými pomůckami a ztrátou, která z neodbavování cestujících vyplývá.

Jak to funguje jinde se můžeme například podívat do Moravskoslezského kraje, který zakázal nastupovat a vystupovat předními dveřmi a řidiči tak nebudou cestující odbavovat.

Zlínský spolek přátel dopravy se vůči tomuto kroku kraje ohradil.

Apeluji na Zlínský kraj, aby zavedl nebo znovuobnovil tyto opatření:

  • nástup do vozidla středními či zadními dveřmi, nástup předními dveřmi je zakázán.
  • při vstupu a při průběhu jízdy bude mít cestující zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (rouška/šála/šátek, apod.)

Zdraví našich řidičů a cestujících musí být prioritou, proto by nejpřísnější opatření na jejich ochranu měla trvat po dobu nouzového stavu. Pevně věřím tomu, že pozitivem, které ze současného stavu vytěžíme, bude elektronická jízdenka a bezhotovostní úhrady za jízdné.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články