"Pro letošní rok je v rozpočtu Zlínského kraje uvolněna částka 6 milionů korun na obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu s cílem přispět k zachování a ochraně kulturního dědictví regionu, což je o milion více než v loňském roce. Uvědomujeme si, že ceny všech materiálů narostly a proto jsme navýšili i limit na jednu žádost o 100 tisíc," sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

Rada Zlínského kraje schválila dne 19.12.2022 program KUL03-23 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu (dále jen: Program), jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

Elektronická verze formuláře Žádosti o poskytnutí dotace bude uvolněna k vyplňování od 23.01.2022 do 03.02.2022 do 12:30 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti dle pravidel Programu.

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít nainstalovaný program FormFiller (nebo jeho AKTUALIZOVANOU VERZI - viz níže). Odkaz k bezplatnému stažení programu pro operační systém Windows naleznete zde.

V případě, že již máte na svém počítači program Software602 Form Filler nainstalovaný z dřívějška, je pro správné zobrazení a funkčnost formuláře nutné provést aktualizaci. Návod na aktualizace naleznete v dokumentech ke stažení.

Žádosti podané po termínu podání nemohou být přijaty.