Při krásném počasí, denně využívají Holešovskou průmyslovou zónu desítky bruslařů, cyklistů, běžců a spousty dalších rekreačních sportovců, ke svému sportovnímu vyžití. Jakpak by ne. Vždyť jsou zde pro ně naprosto ideální podmínky. Je zde zákaz vjezdu motorových vozidel, cesty v areálu jsou v dobrém stavu, a prostoru je zde dostatek pro všechny. Z pohledu rekreačního sportovce je tento areál naprosto ideální. Ovšem z pohledu Zlínského kraje, situace v průmyslové zóně už tak růžová není.

O vybudování zóny rozhodlo zastupitelstvo Zlínského kraje v roce 2003, kdy byl hejtmanem p.František Slavík (KDU-ČSL). Ke schválení projektu došlo i přes to, že celá průmyslová zóna leží na největším podzemním zásobišti pitné vody ve Zlínském kraji, o kterém se samozřejmě vědělo již při schvalování záměru, ale nikdo z politiků na tento fakt nebral ohled.

Kraj se tak dnes dostal do poměrně nepříjemné situace, kdy v minulosti čerpal na výstavbu dotaci přes jednu miliardu korun, a pokud nesplní podmínky dotačního titulu, hrozí Zlínskému kraji to, že bude muset tuto dotaci vrátit. Podmínky zní poměrně jasně. Do konce roku 2036 musí zóna získat své investory, kteří zde musí investovat deset miliard korun, a vybudovat zde minimálně 4000 nových pracovních míst.

Jelikož se celý pozemek nachází ve 2. ochranném pásmu pro pitnou vodu, a díky poměrně přísným pravidlům, které určilo z tohoto důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, nebude vůbec jednoduché investory získat a splnit tak stanovené dotační podmínky. Nepřípustnými jsou například provozy s využitím prvotního zpracování surovin, což je pro mnoho případných investorů velmi limitující, a jen stěží se budou hledat takové záměry, které budou tato kritéria splňovat.

V rámci areálu od roku 2012 funguje Technologický park Progress, který slouží jako Podnikatelský inkubátor. Nově zde v zóně našli působiště profesionální hasiči s vybudovanou moderní hasičskou stanicí. Ta je z hlediska její umístění na strategickém místě, s přihlédnutím na dojezdové časy jak okolí Holešova, tak plánovanou dostavbu rychlostní silnice R49 v budoucnu. Jediným a prozatím největším investorem je společnost POKART s.r.o., která zde v letošním roce rozšířila své výrobní kapacity a rozšířila svou výrobní halu. Díky těmto provozům je ke dnešnímu dni v průmyslové zóně zaměstnáno odhadem 400 lidí, což je desetina minimálního požadavku na splnění dotačních podmínek.

Úkolem nového krajského zastupitelstva do budoucna, bude zapracovat aktivně na pobídkách případných investorů. Nalákat investory bude potřeba na základě zajímavých faktorů, které je potřeba dojednat například v oblasti úlev na dani s ministerstvem financí. Dále je potřeba nastavit i přijatelnou cenovou politiku za výkup pozemků, kdy v dnešní době nabízí kraj investorovi odkup pozemku za cenu 450kč/m2. Stejně tak by mohl kraj ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, nabídnout případnému investorovi finanční spoluúčast, na vypracování projektových podkladů pro ekologicky vhodné výrobní technologie.

Budoucnost Průmyslové zóny Holešov, je potřeba řešit TEĎ !