Půl roku od ekologické katastrofy: Piráti nadále řeší kauzu Bečva

Půl roku od ekologické katastrofy: Piráti nadále řeší kauzu Bečva

Světový den vody a půl roku od otravy řeky Bečvy: Z analýz vzorků z dešťové kanalizace ve Lhotce nad Bečvou jasně vyplývá, že byly několikanásobně překročeny hodnoty kovů, fosforů, naftalenu a dalších polyaromatických uhlovodíků.

„V září minulého roku jsem podal interpelace na pana ministra Brabce, zda by k této kauze mohl něco sdělit. Bohužel jeho odpověď byla velmi vyhýbavá a nedozvěděl jsem se z ní vůbec nic. Podobnou interpelaci jsem položil v listopadu, kde jsem se ptal na únik fenolu. Ptal jsem se pana ministra, co říká na to, že rybáři cítili chlor a měli popálené ruce, zda by mi k tomu mohl dát komentář. Bohužel ani tady jsem se nedozvěděl od pana ministra nic konkrétního. V říjnu jsem psal přímo na Českou inspekci životního prostředí, tam jsem se dozvěděl to stejné, že mi nemohou poskytnout žádné informace,” říká poslanec a člen Výboru pro životní František Elfmark.

“Na výboru životního prostředí jsem přednesl usnesení, které se týkalo ředitele ČIŽP, konkrétně to, aby pan ministr ředitele odvolal, protože je nepřípustné, aby inspekce tímto způsobem postupovala a komunikovala s veřejností. Tady bohužel musím říct, že toto usnesení neprošlo kvůli jednomu hlasu SPD. Poslanecká iniciativa ve Sněmovně již několikrát chtěla zařadit na program podporu na zřízení vyšetřovací komise k této kauze. Dvakrát se nám nepodařilo ji vůbec na program dostat, napotřetí se nám to naštěstí podařilo, nicméně těsně předtím, než jsme měli hlasovat o chystaném usnesení, si kolega Faltýnek vzal pauzu. Bohužel je momentálně zřízení komise v nedohlednu,” doplňuje Elfmark.

Pirátům se podařilo vyjednat s Ministerstvem životního prostředí uspořádání kulatého stolu, který proběhne 27. dubna a kde se sejdou zástupci pracovní skupiny, která připravuje legislativu směřující k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí.

V debatě o zřízení komise k havárii na Bečvě mimo jiné zaznělo, že opakované otravy řeky stály nejen finanční prostředky a úsilí rybářů a mnoha dobrovolníků podílejících se na likvidaci následků, ale i jejich zdraví, když podstupovali riziko otravy na počátku neznámou látkou. Piráti případ od počátku aktivně sledují a poslanec František Elfmark založil ke kauze také web zazivoubecvu.cz, kde shromažďuje veškeré aktuality.

„Ihned po nástupu do funkce jsme zahájili dvě kontroly v těch společnostech, které byly nejvíce vidět v této kauze. V rámci přezkumu podmínek integrovaného povolení nyní provádíme kontrolu ve společnosti Deza. Tato kontrola ještě ukončena nebyla, momentálně probíhá připomínkování kontrolního protokolu touto společností. Dílčí závěr předpokládáme, že bude do konce měsíce. Další kontrola, kterou krajský úřad provádí, je v rámci titulu vodoprávního dozoru u společnosti Energoaqua. Jelikož je to nově spojeno s povolovacím řízením, tak toto řízení bude vyžadovat větší časový fond. Předpokládáme, že nějaké výsledky budeme znát do konce prvního pololetí tohoto roku,” konstatuje statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

“Vzhledem k tomu že kauza je velice živá a je pod bedlivým dohledem médií, je samozřejmě předmětem každého zasedání zastupitelstva kraje. Musíme striktně oddělovat rovinu politickou a úřednickou. Úřednickou jsou právě kontroly, které krajský úřad provádí a tam v žádném případě ta politická rovina zasahovat nebude,” doplňuje Ančincová.

Díky dobré spolupráci s rybáři, kteří po celý půlrok aktivně monitorovali výpusť dešťové kanalizace ve Lhotce nad Bečvou, se nám podařilo odebrat několik vzorků.

“Z analýz vyplývá, že byli několikanásobně překročeny hodnoty kovů, fosforů, naftalenu a dalších polyaromatických uhlovodíků. V dešťové kanalizaci nemají takové látky co pohledávat, a proto jsem požádal Valašskomeziříčský vodohospodářský úřad o přezkoumání povolení této kanalizace, a také jsem je požádal o zprostředkování kanalizačního robota a místní přezkoumání celé sítě v délce přibližně 1 780 m. Tento robot je sice velmi drahý, ale případný nalezený viník je povinen tento zásah zaplatit. Odpověď místního úřadu očekáváme v nejbližších dnech,” komentuje zastupitel Valašského Meziříčí Denis Rychtar.

“23. března jsme byli přizváni vyšetřovateli z ČIŽP k odebrání vzorku bentosu a vody s rybáři monitorované výpusti ve Lhotce nad Bečvou. Předali jsme vlastní analýzy a dokumenty za posledního půl roku a dohodli se na několika pokusech, které ještě provedeme s rybářem Lukášem Gerlou. Jakmile budeme mít výstup od inspekce, budeme dále informovat. S panem Pernickým z rybářského svazu jsme se shodli, že budeme trvat na kamerovém zmapování této pochybně značené kanalizace, kde jsou zmíněné úniky,” dodává Rychtar.

Chtěli bychom poděkovat všem rybářům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na likvidaci škod. Rybáře jsme podpořili jednorázovým darem a počítáme také s podporou do budoucna. Také děkujeme místním hudebníkům a umělcům za online benefiční akci Uměním za obnovu řeky Bečvy, která se konala 20. února. Do aukce se zapojilo 170 umělců, kteří darovali 265 uměleckých děl. Výtěžek aukce byl zaslán na transparentní účet Českého rybářského svazu. Peníze budou dále využívány na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě.

Fotky z odběru vzorků ve Lhotce nad Bečvou

odber vzorku becva

odber vzorku becva

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články